Văn hóaVăn hóa cổ truyền

NGHỆ THUẬT BAO BÌ DÂN GIAN (P2)

Cập nhật: 15/11/2009

DI SẢN VĂN HÓA GÒ THÁP, GIÁ TRỊ VÀ TIỀM NĂNG

Cập nhật: 05/06/2011

Khu di tích lịch sử văn hóa Gò Tháp hiện nay thuộc ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây chứa đựng rất nhiều giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc và nhân loại. Di tích này đã được công nhận là di tích lịch sử khảo cổ theo Quyết định số 1570/QĐ-BVHTT ngày 5-9-1989.

LỄ HỘI VUA CỜ ĐẾ THÍCH

Cập nhật: 07/06/2011

NẾP SỐNG NGƯỜI HÀ NỘI XƯA

Cập nhật: 07/06/2011