PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ TỪ KHAI THÁC KHU VỰC PHÍA ĐÔNG VÀ LÀNG CỔ ĐÔNG MÔN

Triều đại nhà Hồ tồn tại trong lịch sử dân tộc đã để lại dấu ấn đậm nét trong tư tưởng đổi mới, canh tân đất nước và những công trình xây dựng đạt đỉnh cao về kỹ thuật kiến trúc Việt Nam và khu vực. Kinh thành Tây Đô (Thành nhà Hồ ngày nay) ra đời và ...

DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH PHẬT GIÁO KHU VỰC NÚI CHÓP CHÀI, PHÚ YÊN

Hiện diện trên dải đất Phú Yên từ rất sớm (1), sau hơn 400 năm lịch sử, Phật giáo để lại trên mảnh đất Phú Yên một di sản văn hóa đồ sộ với hệ thống chùa chiền, tháp mộ, các nghi lễ, lễ hội… mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền lẫn những đặc trưng và phong ...