Văn hóaVăn hóa đương đại

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG HƯỚNG ĐI MỚI CHO NÔNG DÂN

Cập nhật: 15/06/2011

Du lịch cộng đồng được hiểu như là một loại hình du lịch mà mọi hoạt động của nó gắn liền với dân cư nhằm mục đích tạo điều kiện cho mọi thành viên trong cộng đồng, cụm dân cư được tham gia, kiểm soát, quản lý..., và phần lớn lợi nhuận từ các hoạt động du lịch được giữ lại cho cộng đồng nhằm phát triển đời sống vật chất và tinh thần...

MỘT NÉT TINH HOA CỦA ẨM THỰC HÀ THÀNH

Cập nhật: 17/05/2011

Là một quốc gia vùng nhiệt đới, Việt Nam có cơ hội thuận lợi cho phát triển nghành nông nghiệp trồng lúa nước. Trong điều kiện này, thức ăn thực vật là chủ yếu, bao gồm các loại lúa gạo, ngũ cốc, các loại rau... Với nguyên liệu như thế, con người Thăng Long - Hà Nội xưa đã có rất nhiều sáng kiến trong chế biến thức ăn, làm phong phú hơn những món ăn dân tộc và thể hiện một trình độ văn hóa ẩm thực khá cao. Món xôi làng Gạ cũng vậy, tuy bình dị nhưng vẫn mang đầy đủ phong vị ẩm thực Kinh thành.

MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA - KINH TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 17/05/2011

Từ trước đến nay, các nhà quản lý và giới khoa học ít quan tâm đến mối quan hệ văn hóa - kinh tế trong hoạt động của các bảo tàng, bởi, theo quan niệm truyền thống, bảo tàng là thiết chế văn hóa mang tính phục vụ, phi lợi nhuận, là đền thờ trang nghiêm và không phải không có lý khi yếu tố kinh tế thường mờ nhạt trong hoạt động của các bảo tàng.

HỘI ĐỒNG NIÊN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI KHUÔN MẪU VĂN HÓA Ở NÔNG THÔN

Cập nhật: 17/05/2011

Trong lịch sử, các tổ chức phi quan phương như giáp, phường, hội... là một phần cấu thành của cơ cấu tổ chức làng xã. Các tổ chức này không chỉ thể hiện các chiều cạnh quan hệ xã hội khác nhau của người nông dân mà còn là những cầu nối giữa các cá nhân với cộng đồng, là nơi truyền tải các giá trị và chuẩn mực, điều chỉnh những hành vi ứng xử của con người. Chính vì vậy, cho đến nay, việc nghiên cứu về các loại hình tổ chức này đã thu hút được sự quan tâm của các học giả trong và ngoài nước.

TÂY BẮC KÝ SỰ

Cập nhật: 07/04/2011

HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Cập nhật: 07/04/2011

Tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc sẽ không bình thường nếu không có sự quan hệ hợp tác với thế giới bên ngoài. Mở rộng quan hệ quốc tế đã trở thành đường lối chiến lược của tất cả các quốc gia từ TK XX. Với Việt Nam, những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã và đang tạo lập được luôn có sự đóng góp to lớn của các nhân tố thời đại và quốc tế.

MỘT CUỘC GẶP GỠ DIỆU KỲ

Cập nhật: 07/04/2011