Văn hóaVăn hóa đương đại

HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Cập nhật: 07/04/2011

Tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc sẽ không bình thường nếu không có sự quan hệ hợp tác với thế giới bên ngoài. Mở rộng quan hệ quốc tế đã trở thành đường lối chiến lược của tất cả các quốc gia từ TK XX. Với Việt Nam, những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã và đang tạo lập được luôn có sự đóng góp to lớn của các nhân tố thời đại và quốc tế.

MỘT CUỘC GẶP GỠ DIỆU KỲ

Cập nhật: 07/04/2011

LỄ HỘI Ở HÀ NỘI - MỘT CÁI NHÌN TỔNG THỂ (phần I)

Cập nhật: 08/11/2010

Lâu nay, lễ hội ở Hà Nội đã được khai thác nhiều ở việc sưu tầm, mô tả, mà chưa nhiều nghiên cứu sâu. Trên cơ sở của số lượng lễ hội hiện nay của Hà Nội mở rộng, bài viết thử nhìn nhận ở góc nhìn tổng thể về các lễ hội ở Hà Nội.

YẾU TỐ VĂN HÓA TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

Cập nhật: 12/08/2010

Trong những năm qua, đặc biệt từ khi đổi mới, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã bám sát và phục vụ tốt chủ trương “tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện quốc tế thuận lợi hơn nữa để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo đảm độc lập và chủ quyền quốc gia, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

CHỢ NỔI NAM BỘ

Cập nhật: 15/07/2010

DU KÝ MIỀN TÂY

Cập nhật: 15/07/2010

THƠ XUÂN VÀ THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒ

Cập nhật: 15/07/2010

Thơ xuân, thơ chúc Tết (1) của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay sưu tầm được có đến mấy chục bài, chiếm vị trí quan trọng và có giá trị to lớn trong toàn bộ thơ văn của Người. Ngày tết cổ truyền, đọc lại thơ xuân, thơ chúc tết của Bác, ta càng thêm yêu kính, biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại và tin tưởng vào con đường cách mạng mà Người đã soi đường, chỉ lối cho chúng ta đi.

VĂN HÓA TỘC NGƯỜI KHU VỰC PHONG NHA - KẺ BÀNG VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Cập nhật: 07/05/2010

Văn hóa được xác định là nền tảng phát triển xã hội. Trên nền tảng đó, di sản văn hóa hình thành và đồng hành cùng các hoạt động kinh tế xã hội. Di sản văn hóa càng đặc sắc, độc đáo, có giá trị phổ quát cao thì càng đóng góp to lớn cho sự phát triển xã hội.

MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG NHÂN CÁCH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Cập nhật: 07/05/2010

Thế kỷ XX, không nơi nào trên thế giới như đất nước Việt Nam, phải gánh trên vai hai cuộc chiến tranh qua cả mười nghìn ngày khốc liệt, khổ đau mà tâm hồn lãng mạn, tinh thần lạc quan yêu đời của người chiến sĩ quân đội nhân dân không bị khô kiệt, lạnh lẽo, trái lại còn ngời ngợi, dào dạt, tha thiết và tươi mát hơn.