Văn hóaVăn hóa đương đại

CHỢ NỔI NAM BỘ

Cập nhật: 15/07/2010

DU KÝ MIỀN TÂY

Cập nhật: 15/07/2010

THƠ XUÂN VÀ THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒ

Cập nhật: 15/07/2010

Thơ xuân, thơ chúc Tết (1) của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay sưu tầm được có đến mấy chục bài, chiếm vị trí quan trọng và có giá trị to lớn trong toàn bộ thơ văn của Người. Ngày tết cổ truyền, đọc lại thơ xuân, thơ chúc tết của Bác, ta càng thêm yêu kính, biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại và tin tưởng vào con đường cách mạng mà Người đã soi đường, chỉ lối cho chúng ta đi.

VĂN HÓA TỘC NGƯỜI KHU VỰC PHONG NHA - KẺ BÀNG VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Cập nhật: 07/05/2010

Văn hóa được xác định là nền tảng phát triển xã hội. Trên nền tảng đó, di sản văn hóa hình thành và đồng hành cùng các hoạt động kinh tế xã hội. Di sản văn hóa càng đặc sắc, độc đáo, có giá trị phổ quát cao thì càng đóng góp to lớn cho sự phát triển xã hội.

MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG NHÂN CÁCH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Cập nhật: 07/05/2010

Thế kỷ XX, không nơi nào trên thế giới như đất nước Việt Nam, phải gánh trên vai hai cuộc chiến tranh qua cả mười nghìn ngày khốc liệt, khổ đau mà tâm hồn lãng mạn, tinh thần lạc quan yêu đời của người chiến sĩ quân đội nhân dân không bị khô kiệt, lạnh lẽo, trái lại còn ngời ngợi, dào dạt, tha thiết và tươi mát hơn.