Nghệ thuậtÂm nhạc và múa

MỘT SỐ NGHI TỤC LIÊN QUAN TỚI ÂM NHẠC H'RÊ

Cập nhật: 15/01/2014

Trong các nghi tục liên quan tới âm nhạc của người H'rê, có thể phân ra hai loại chính đó là: nghi tục liên quan tới quan niệm vạn vật hữu linh và nghi tục liên quan tới một số sinh hoạt ca nhạc.

THỰC TRẠNG BÀI CHÒI QUẢNG NGÃI

Cập nhật: 15/12/2013

ĐÀN TRANH VIỆT NAM

Cập nhật: 15/05/2013