Nghệ thuậtÂm nhạc và múa

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ÂM NHẠC CỦA MỘT SỐ BIÊN ĐẠO MÚA HIỆN ĐẠI

Cập nhật: 15/02/2014

Nghệ thuật múa cũng như các loại hình nghệ thuật khác luôn vươn tới sự sáng tạo và tìm tòi cái mới. Nhiều nhà nghiên cứu lý luận cho rằng tính hiện đại là thành phần hữu cơ tất yếu của nghệ thuật chân chính. Không có tính hiện đại, nghệ thuật nói chung và nghệ thuật múa nói riêng trở nên xa lạ, vô vị làm cho người xem khó hiểu, điều đó dẫn tới các tác phẩm khó có thể tồn tại.

NHỮNG TÁC PHẨM PIANO VIỆT NAM

Cập nhật: 15/01/2014

MỘT SỐ NGHI TỤC LIÊN QUAN TỚI ÂM NHẠC H'RÊ

Cập nhật: 15/01/2014

Trong các nghi tục liên quan tới âm nhạc của người H'rê, có thể phân ra hai loại chính đó là: nghi tục liên quan tới quan niệm vạn vật hữu linh và nghi tục liên quan tới một số sinh hoạt ca nhạc.

THỰC TRẠNG BÀI CHÒI QUẢNG NGÃI

Cập nhật: 15/12/2013