Nghệ thuậtMỹ thuật-Kiến trúc

Nghệ thuật trang trí kiến trúc chùa Hương Vân

Cập nhật: 28/08/2015

Chùa Hương Vân (còn gọi là chùa Triều Khúc) thuộc thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Căn cứ trên di tích và nền móng kiến trúc cổ, các nhà nghiên cứu mỹ thuật xác định niên đại chùa vào thời Lê - Mạc. Khoảng cuối TK XVI, dưới triều Mạc, chùa được sửa chữa, làm mới một vài bộ phận trong tổng thể kiến trúc. PhËt gi¸o lu«n ®Ò cao nç lùc vµ ý chÝ cña con ng­êi. Tư tưởng đó được thể hiện rõ nét với sự khái quát và phức hợp hóa biểu tượng trong hệ thống trang trí kiến trúc tôn giáo nói chung. Thấm đượm tư tưởng Phật pháp, các nghệ nhân xưa đã xây dựng và có ý thức trang trí kiến trúc chùa Hương Vân một cách tinh tế, độc đáo, thể hiện sự dung hòa giữa Nho - Phật - Đạo, coi trọng nhân và lấy đó làm trung tâm cho mọi ý tưởng.

ĐI TÌM ÁNH SÁNG VỚI NGỌC NÂU

Cập nhật: 15/03/2014

ĐIÊU KHẮC VÀ CÔNG CHÚNG

Cập nhật: 15/02/2014