Văn hóaVăn hóa gia đình

TẬP QUÁN VÀ NGHI LỄ CƯỚI CỦA NGƯỜI VIỆT VÙNG ĐÔ THỊ HÓA

Cập nhật: 12/02/2018

Trong đời sống tinh thần của người Việt, lễ cưới là nghi lễ quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống và là hình thức công khai hóa sự chung sống chính thức của đôi nam nữ. Ngày xưa, cheo làng và cỗ mời làng được xem là cơ sở pháp lý của lễ cưới. Trai gái lấy nhau thường làm giấy giá thú, ngày nay gọi là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Xưa, các nghi lễ trong đám cưới luôn biến đổi và có sự giao lưu giữa các tộc người. Tùy hoàn cảnh cụ thể của mỗi vùng miền, mỗi họ tộc hoặc gia đình (ở đây chúng tôi nghiên cứu trường hợp tổ dân phố Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mà những nghi thức có thể thêm, bớt cho phù hợp. Tuy có nhiều thay đổi theo đà phát triển hiện đại của xã hội song những nghi lễ truyền thống vẫn đóng vai trò chủ đạo trong đám cưới của người Việt.

TẬP QUÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI THÁI TÂY BẮC

Cập nhật: 08/02/2018

Việt Nam là một quốc gia có nhiều thành phần dân tộc, do đó cũng có sự đa dạng về phong tục tập quán. Việc tìm hiểu những tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình (HNGĐ) của người Thái ở Tây Bắc là một việc cần thiết nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các tộc người thiểu số. Đồng thời là một kênh tham khảo để cơ quan có thẩm quyền bổ sung vào Danh mục tập quán được áp dụng tại Tây Bắc theo tinh thần Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HNGĐ.

VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI VIỆC CHỐNG XUỐNG CẤP ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY

Cập nhật: 02/01/2018

Gia đình là môi trường quan trọng cho sự hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Mặc dù chưa phải là thiết chế duy nhất có vai trò, trách nhiệm trong giáo dục con người, nhưng gia đình vẫn luôn ảnh hưởng lâu dài và toàn diện đối với sự hình thành, hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời. Giáo dục trong gia đình được xem là nền tảng giúp cho giáo dục nhà trường và xã hội phát huy một cách hiệu quả vai trò của mình. Do vậy, việc củng cố vững chắc gia đình chính là nhân tố quan trọng trong việc phát triển nhân cách, nền tảng của việc chống xuống cấp đạo đức, một trong những mối lo hàng đầu trong xã hội phát triển hiện nay.

NGHIÊN CỨU VỀ THẾ HỆ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH Ở NƯỚC TA

Cập nhật: 30/10/2017

Thế hệ là tập hợp những người thường có cùng một độ tuổi, sống cùng một khoảng thời gian nhất định. Đó là những người cùng chứng kiến, trải nghiệm và ảnh hưởng những sự kiện của dân tộc, thời đại nên ít nhiều có những điểm chung về quan điểm, lối sống, tính cách... Nghiên cứu về thế hệ người từ lâu đã được tìm hiểu ở các nước phương Tây. Ở Việt Nam, nghiên cứu về thế hệ người nói chung, thế hệ người trong gia đình nói riêng cũng đã bước đầu được đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu.

PHONG TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ Ở TUYÊN QUANG

Cập nhật: 15/09/2017

Dự án di dân nhằm giải phóng vùng lòng hồ thủy điện Na Hang, Tuyên Quang được thực hiện từ năm 2002 - 2004. Qua hơn 10 năm, cuộc sống của đồng bào các dân tộc trong đó có người Dao đỏ tại nơi tái định cư đến nay đã đi vào ổn định. Từ khảo sát thực tế, so sánh với tài liệu nghiên cứu về văn hóa của người Dao trước khi di dân, chúng tôi nhận thấy đồng bào rất linh hoạt, chủ động trong việc thay đổi một số quan niệm, tiếp nhận những yếu tố mới, làm cho việc tổ chức lễ cưới trở nên vui vẻ, sinh động hơn, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa trên quê hương mới.

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG TRONG XÂY DỰNG LỐI SỐNG PHỤ NỮ NÔNG THÔN

Cập nhật: 15/09/2017

Giá trị đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam được hình thành, hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, với sự tiếp nối của các thế hệ để tạo nên cốt cách, bản sắc tinh thần phong phú, tốt đẹp của người phụ nữ. Phụ nữ nông thôn là lực lượng xã hội đông đảo, lối sống của họ có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn, cũng như việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng lối sống của người phụ nữ nông thôn hiện nay là một tất yếu khách quan, có mối quan hệ chặt chẽ với hệ giá trị đạo đức truyền thống phụ nữ Việt Nam.

BIẾN ĐỔI THU NHẬP VÀ MỨC SỐNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN SAU TÁI ĐỊNH CƯ

Cập nhật: 23/08/2017

Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu năm 2015 của đề tài Cơ cấu xã hội nghề nghiệp của lao động nông thôn sau tái định cư do bị thu hồi đất (nghiên cứu trường hợp ở hai xã Tĩnh Hải và Hải Yến thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa). Khảo sát 400 mẫu định lượng, phỏng vấn sâu 20 mẫu, trong đó người lao động có 10, cán bộ quản lý của xã là 4, của khu kinh tế Nghi Sơn 4; phỏng vấn chuyên gia nghiên cứu, lãnh đạo nhà quản lý của các sở ban ngành có liên quan 6, nhằm bổ sung thông tin cho những phân tích định lượng, lý giải nguyên nhân các vấn đề được phát hiện qua số liệu định lượng.

PHỤ NỮ SÁN DÌU TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Ở THÁI NGUYÊN

Cập nhật: 16/08/2017

Việc giải phóng phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền là một trong những mục tiêu đấu tranh cơ bản của sự nghiệp cách mạng xã hội. Việc phụ nữ tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là tất yếu của lịch sử phát triển con người và xã hội. Phụ nữ dân tộc thiểu số, ở đây là phụ nữ dân tộc Sán Dìu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nếu được tạo cơ hội để tham gia vào các lớp tập huấn, hội nghị thì nhận thức và kinh nghiệm của họ cũng được nâng cao. Điều này góp phần tích cực vào sự thay đổi quyền quyết định của phụ nữ trong các công việc của gia đình cũng như trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

BIẾN ĐỔI NGHI LỄ HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI TU DÍ Ở XÃ THANH BÌNH, MƯỜNG KHƯƠNG, LÀO CAI

Cập nhật: 15/08/2017

Xã Thanh Bình thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai là địa bàn sinh sống của 11 dân tộc, cư trú tại 11 thôn bản, trong đó: dân tộc Nùng chiếm 44%, dân tộc Mông 20,6%, dân tộc Tu Dí (còn có tên khác là Bố Y) 12,2%, dân tộc Dao 10,7%, các dân tộc khác chiếm 12,5%. Cũng như nhiều tộc người khác, hôn nhân là một sinh hoạt xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong chu kỳ đời người của mỗi thành viên gia đình và cộng đồng người Tu Dí, góp phần quan trọng tạo nên giá trị, bản sắc tộc người. Đây là dấu mốc quan trọng phản ánh những tập tục trong tìm hiểu của đôi trai gái, quan niệm về xây dựng gia đình, hạnh phúc của cộng đồng gắn với nhiều nghi thức.

SỰ KẾ THỪA NGHỀ NGHIỆP GIỮA CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH

Cập nhật: 28/07/2017

Khái niệm vốn xã hội lần được đầu tiên được nhắc tới là vào năm 1916 do Lyda Judson Hanifan đưa ra. Từ đó đến nay, đã có nhiều nhà khoa học đưa ra các quan điểm bàn luận về khái niệm này. Có những quan điểm giống và khác nhau khi phân tích về vốn xã hội của các các nhà khoa học. Khi tìm hiểu các quan điểm của những nhà nghiên cứu về vốn xã hội, chúng tôi nhận thấy vai trò của vốn xã hội về sự kế thừa nghề nghiệp giữa các thế hệ trong gia đình.

VĂN HÓA ỨNG XỬ GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI MỸ QUA TỤC NGỮ

Cập nhật: 16/06/2017

Trong những thập kỷ gần đây, việc nghiên cứu tục ngữ để tìm hiểu văn hóa dân tộc đã phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào so sánh văn hóa ứng xử của người Mỹ và người Việt qua cứ liệu tục ngữ. Về nguồn tư liệu, chúng tôi lấy từ bộ sưu tập Tục ngữ (gồm 4 quyển) trong bộ Tinh hoa văn học dân gian người Việt (2009) của Viện Nghiên cứu Văn hóa do Nguyễn Xuân Kính chủ biên để khảo sát văn hóa ứng xử của người Việt. Bộ sưu tập này gồm 16.098 câu tục ngữ Việt. Về tục ngữ Mỹ, chúng tôi dựa theo quyển sách A Dictionary of American Proverbs do Wolfgang Mieder, Stewart A. Kingsbury, Kelsie B. Harder biên tập để tìm hiểu văn hóa ứng xử của người Mỹ. Bộ Tự điển tục ngữ Mỹ này gồm 15.000 câu tục ngữ Mỹ và các biến thể, được xuất bản tại Mỹ năm 1996. Tiếp cận từ góc nhìn văn hóa học, chúng tôi xem tục ngữ như công cụ, ngữ liệu chứ không phải là đối tượng nghiên cứu. Công cụ này được khai thác theo khía cạnh văn hóa nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu trực tiếp là tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về văn hóa ứng xử trong quan hệ gia đình của người Việt, người Mỹ, từ đó góp phần tìm hiểu đặc trưng văn hóa dân tộc.

KẾT HỢP GIÁ TRỊ TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Cập nhật: 15/06/2017

Xây dựng gia đình là một trong những nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng và Nhà nước khẳng định, xây dựng gia đình mới phải trên cơ sở kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn liền với việc xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển (1). Do đó, nhận thức sâu sắc vấn đề này là hết sức cần thiết cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn trong công tác xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.

NHỮNG CHUYỂN ĐỔI CỦA GIA ĐÌNH ĐÔ THỊ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Cập nhật: 19/05/2017

Gia đình là một nhóm xã hội, mà ở đó các thành viên liên kết với nhau bằng các mối quan hệ: hôn nhân giữa vợ và chồng, huyết thống giữa ông bà và các cháu, giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Gia đình là tế bào của xã hội, nói cách khác gia đình là một thiết chế xã hội thiết yếu, cơ bản của cuộc sống loài người. Tùy theo điều kiện cư trú, làm ăn, xu hướng tư tưởng, tôn giáo, truyền thống văn hóa… mà mỗi dân tộc dành cho gia đình những vị trí khác nhau. Gia đình truyền thống đề cao những chức năng quan trọng như: sinh sản, kinh tế, giáo dục, tâm lý tình cảm, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe…