Văn hóaVăn hóa gia đình

BIẾN ĐỔI TRONG NGHI LỄ CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI TÀY CAO LỘC, LẠNG SƠN

Cập nhật: 28/11/2016

Lễ cưới là một trong những nghi lễ vô cùng quan trọng, phản ánh đậm nét đời sống văn hóa vật chất, tinh thần của một dân tộc. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường, giao lưu, tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ ở các tỉnh phía Bắc khiến nhiều phong tục, tập quán, trong đó có lễ cưới của người Tày ở Cao Lộc, Lạng Sơn đang có sự biến đổi. Bài viết đi sâu phân tích quá trình biến đổi trong quan niệm về cưới xin, các nghi lễ cụ thể của nó tại 3 thôn: Bản Vàng, Bắc Đông 2, khối 5 Cao Lộc.

DỊCH VỤ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA

Cập nhật: 25/08/2016

Trong xã hội hiện đại, sự phân công chuyên môn hóa giữa các ngành, lĩnh vực chuyên môn ngày càng sâu sắc, do đó những loại hình dịch vụ nói chung, dịch vụ gia đình nói riêng ngày càng phát triển đa dạng về hình thức và nội dung. Nghiên cứu quá trình hình thành, biến đổi, phát triển của các loại hình dịch vụ gia đình là nhiệm vụ cần thiết, góp phần thiết lập mạng dịch vụ gia đình, thúc đẩy sản xuất phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống.

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA GIA ĐÌNH NGƯỜI DAO

Cập nhật: 27/04/2016

Dưới tác động của du lịch cùng quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa, sự xuất hiện của một loạt các loại hình kinh doanh dịch vụ mới đã và đang làm cho xã hội người Dao ở nhiều vùng phát triển du lịch có những biến đổi mạnh mẽ. Các yếu tố văn hóa truyền thống tốt đẹp được củng cố, bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều yếu tố văn hóa mới. Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu về người Dao. Tuy chưa nghiên cứu chuyên khảo nhưng một số công trình đã đề cập đến văn hóa gia đình người Dao từ các khía cạnh khác nhau. Gia đình và văn hóa gia đình đã được đề cập sơ lược như một thành tố văn hóa tộc người trong các công trình có tính chất khái quát về người Dao.

BIẾN ĐỔI TRONG HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI LÔ LÔ Ở BẢO LẠC, CAO BẰNG

Cập nhật: 17/03/2016

Truyền thuyết của người Lô Lô kể lại rằng họ có 7 người anh em. Ba người rời Po Hả sang Việt Nam thì một người bị lạc, hai người còn lại tìm tới đất Đồng Văn, Hà Giang. Một người ở lại mảnh đất đó, còn người kia đến các xã miền tây Bảo Lạc (Cao Bằng) để sinh sống. Về sau bị thổ ty người Tày chèn ép nên họ phải di cư đến các xã miền đông Bảo Lạc để định cư. Trong quá trình sinh sống ở vùng đất này, người Lô Lô vẫn luôn có ý thức giữ gìn các yếu tố văn hóa tộc người, trong đó có hôn nhân, để khẳng định cái riêng, phân biệt với các tộc khác, nhóm khác.

THÊM MỘT CÁI NHÌN ĐA CHIỀU VỀ GIA ĐÌNH TRẺ

Cập nhật: 16/02/2016

Những năm gần đây, chúng ta nhấn mạnh quan điểm: phát triển xã hội, kinh tế gắn với phát triển văn hóa. Trong đó, văn hóa là mục tiêu, nền tảng, động lực của phát triển, còn phát triển tạo nên chất lượng và tính năng động mới của văn hóa. Trong bối cảnh chung ấy, vấn đề xây dựng gia đình, văn hóa gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ, được nâng lên vị trí cao trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn đời sống, bởi nó gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như quá trình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người mới.

CÔNG NGHỆ SỐ VỚI GIA ĐÌNH THỜI HIỆN ĐẠI

Cập nhật: 25/12/2015

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ số đã ra đời và làm đổi thay mạnh mẽ mọi mặt của cuộc sống. Internet cùng các thiết bị thông minh đã dần trở nên quen thuộc và không thể thiếu trong đời sống thường ngày. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích mà nó mang lại, vẫn còn đó không ít những tác động tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu tới các chuẩn mực, giá trị và mối quan hệ xã hội. Gia đình Việt Nam cũng không nằm ngoài cơn bão công nghệ đó, và phải chịu những ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực. Các thiết bị số len lỏi vào từng gia đình đã làm thay đổi lối sống, thói quen sinh hoạt, hay nghiêm trọng hơn, còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa các thành viên và tương lai con trẻ.

GIÁ TRỊ CỦA NHO GIÁO TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Cập nhật: 08/01/2016

Gia đình là tế bào của xã hội, là cơ sở, nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển của xã hội. Muốn xã hội phồn vinh trước hết phải quan tâm đến việc xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, tiến bộ. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, gia đình Việt Nam cần thiết phải bổ sung nhiều chuẩn mực, giá trị mới, đồng thời kế thừa và phát huy nhiều giá trị từ trong truyền thống, trong đó có Nho giáo.

CHỦ ĐỀ HÔN NHÂN TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH DƯỚI MẮT CÁC NHÀ FOLKLORE VIỆT NAM

Cập nhật: 11/01/2016

Tìm hiểu, nghiên cứu thế giới cổ tích, chúng tôi nhận thấy, những chủ đề được phản ánh trong thể loại này vô cùng đa dạng, từ những vấn đề rộng lớn của xã hội, đến những vấn đề rất đời thường trong quan hệ gia đình. Trong đó, hôn nhân là vấn đề gia đình, gắn với các vấn đề xã hội được các thể loại văn học dân gian và nhất là thể loại truyện cổ tích hết sức quan tâm. Và đây cũng là một trong những chủ đề phổ biến và độc đáo của kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Nghiên cứu vấn đề này chắc chắn sẽ góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa folklore và thực tại. Mặt khác, nó còn làm sáng rõ hơn quan niệm của nhân dân về mối quan hệ nhân sinh, về gia đình, xã hội - bản sắc văn hóa của một cộng đồng.

NGHI LỄ HÔN NHÂN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO HỌ Ở XÃ SƠN HÀ, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI

Cập nhật: 11/01/2016

Sơn Hà là xã vùng thấp nằm ven sông Hồng của huyện Bảo Thắng (Lào Cai), phía đông nam giáp xã Cam Cọn (huyện Bảo Yên), đông bắc giáp thị trấn Phố Lu, tây bắc giáp xã Sơn Hải, tây nam giáp xã Phú Nhuận. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Sơn Hà, đất tự nhiên toàn xã hiện nay là 2.102 ha, dân số có 1.377 hộ với 5.212 khẩu, trong đó người Dao Họ có 588 khẩu, còn lại là các dân tộc Kinh, Tày, Mường, Thái, Giáy... Xã có 13 thôn bản thì 5 thôn thuộc vùng 3. Về sản xuất, cơ cấu nông lâm nghiệp chiếm 30%, chăn nuôi chiếm 30,53%, tiểu thủ công và dịch vụ là 39,47% (1). Người Dao Họ ở xã Sơn Hà, trước kia tuy du canh nhưng thích tụ cư ở nơi có nguồn nước, nên từ lâu đời đã hình thành các làng giống như bản người Tày láng giềng. Đó là nơi các gia đình Dao Họ sinh sống, gọi các nếp nhà riêng. Các nếp nhà ấy đều nằm trong khối quan hệ dòng tộc hoặc có quan hệ hôn nhân với nhau, bởi vậy, các gia đình trong mỗi làng Dao Họ đều thân thiết nhau.

LỐI SỐNG CỦA PHỤ NỮ TẠI CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Cập nhật: 13/01/2016

Trong bất kỳ một xã hội nào, người phụ nữ cũng có vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn hiện nay, bên cạnh phần lớn phụ nữ có lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực thì vẫn còn đó một số lượng không nhỏ phụ nữ có lối sống thiếu lành mạnh, suy nghĩ tiêu cực. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên tại các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay? Trong bài viết này, chúng tôi tập trung nghiên cứu thực trạng lối sống của phụ nữ, tìm nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên để từ đó đưa ra giải pháp cơ bản góp phần xây dựng lối sống của phụ nữ tại các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay.