Diễn đàn VHNTÝ kiến trao đổi

ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ BÁO CHÍ

Cập nhật: 15/06/2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Người luôn luôn cho rằng vấn đề cán bộ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng và đối với công cuộc xây dựng Đảng: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" (1), “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” (2).

TÁC PHẨM CHO PIANO, VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Cập nhật: 15/08/2009

Gần 100 năm du nhập vào nước ta, cây đàn piano ngày càng trở nên quen thuộc và có vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam. Điều đó không có gì là khó hiểu, vì đây là một trong những nhạc cụ có khả năng biểu hiện phong phú nhiều loại sắc thái với màu sắc hòa âm đa dạng có thể thay thế dàn nhạc.