Diễn đàn VHNTÝ kiến trao đổi

LÊ THÁI TỔ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG - ĐÔNG ĐÔ

Cập nhật: 07/06/2011

Trong số các vị hoàng đế của kỷ nguyên Đại Việt, có hai người đã để lại dấu ấn đậm nét với Thăng Long - Đông Đô là Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) và Lê Lợi (Lê Thái Tổ). Nếu Lý Công Uẩn là người quyết định cho việc định đô, khai sinh ra Thăng Long thì Lê Lợi lại là người có vai trò hồi sinh và phục hưng văn hóa Đông Đô.

VĂN HÓA, MỘT CÁCH TIẾP CẬN

Cập nhật: 09/06/2011

VĂN HÓA ỨNG XỬ, NÓI THÊM NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI

Cập nhật: 15/02/2012

Ứng xử là thái độ, hành vi, lời nói thích hợp trong quan hệ giao tiếp giữa người với người, giữa người với thiên nhiên. Thuật ngữ văn hóa đặt trước ứng xử có nghĩa là tô đậm chiều cao phẩm chất, chiều rộng quan hệ của người ứng xử. Có con người là có cách ứng xử giữa họ với nhau, giữa họ với môi trường sống. Nhưng văn hóa ứng xử được hình thành từ khi văn minh phát triển ở một cấp độ nào đó nhằm diễn đạt cách ứng xử con người đối với thiên nhiên, đối với xã hội và đối với chính mình.