Diễn đàn VHNTÝ kiến trao đổi

BÀN VỀ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA

Cập nhật: 15/04/2012

VẤN ĐỀ NHẶT SẠN TRONG CA KHÚC

Cập nhật: 15/10/2009

LÊ THÁI TỔ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG - ĐÔNG ĐÔ

Cập nhật: 07/06/2011

Trong số các vị hoàng đế của kỷ nguyên Đại Việt, có hai người đã để lại dấu ấn đậm nét với Thăng Long - Đông Đô là Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) và Lê Lợi (Lê Thái Tổ). Nếu Lý Công Uẩn là người quyết định cho việc định đô, khai sinh ra Thăng Long thì Lê Lợi lại là người có vai trò hồi sinh và phục hưng văn hóa Đông Đô.

VĂN HÓA, MỘT CÁCH TIẾP CẬN

Cập nhật: 09/06/2011