ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA HỌC VIỆN SĨ QUAN QUÂN ĐỘI

Định hướng giá trị văn hóa (ĐHGTVH) ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường là một bảo đảm quan trọng cho sự trưởng thành của mỗi học viên đào tạo sĩ quan quân đội khi ra trường. Nghiên cứu, nhận định những vấn đề đặt ra trong ĐHGTVH của học viên là vấn ...

SƠ LƯỢC VỀ SÁCH LÁ Ở ĐÔNG NAM Á

Tài liệu viết trên lá là một trong những di sản văn hóa có giá trị ở Đông Nam Á, xuất hiện ở Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam… Các tài liệu viết tay trên lá (gọi tắt là sách lá) luôn là niềm tự hào của những thư viện quốc gia các ...

TRUYỀN THUYẾT VỀ NHÂN VẬT TIỀN HIỀN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Việc tìm hiểu đặc trưng của truyền thuyết đã có nhiều ý kiến thống nhất về những đặc điểm nội dung, nghệ thuật thể loại. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về đặc trưng của truyền thuyết dân gian ở các vùng miền khác nhau của Việt Nam vẫn là một vấn đề còn bỏ ...