THƯƠNG ĐIẾM HIRADO TRONG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á CỦA CÔNG TY ĐÔNG ẤN ANH

Từ cuối TK XVI, sau hàng loạt các nỗ lực không mệt mỏi, người Anh đã thành công trong quá trình mở rộng mạng lưới thương mại ở phương Đông. Sau khi thiết lập được trụ sở thương mại ở Bantam, Indonesia, Công ty Đông Ấn Anh phái tàu Clove đến Nhật Bản, ...

CAO DUY SƠN VÀ DẤU ẤN VĂN HÓA MIỀN NÚI QUA TIỂU THUYẾT ĐÀN TRỜI

Cao Duy Sơn là nhà văn tiêu biểu trong hàng ngũ các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại. Tác giả cho rằng, muốn viết về đề tài miền núi thì trước hết phải bắt đầu từ sự hiểu biết đến am tường, hay nói cách khác phải thuộc văn hóa riêng biệt, đặc ...

KIỂU NHÂN VẬT ĐÁM ĐÔNG TRONG HUYNH ĐỀ CỦA DƯ HOA

Thuộc nhà văn thế hệ tiên phong cho lớp thứ hai của trào lưu văn học cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, Dư Hoa được đánh giá là cây bút đầy cá tính, người kế thừa, phát triển tinh thần Lỗ Tấn tiêu biểu nhất. Cùng hấp thụ tinh hoa văn hóa truyền thống ...

MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VĂN HÓA

Có thể nói, văn hóa là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần và bản sắc dân tộc, đồng thời là nơi thể hiện ý thức và phương pháp tiếp nhận những giá trị của các dân tộc khác theo quan điểm cùng tham gia, cùng chia sẻ. Từ góc độ quản lý nhà nước về văn hóa, có ...