Thông tin VHNTTư liệu nước ngoài

ẢO ẢNH VÀ THỰC TẠI

Cập nhật: 15/12/2013

NHỮNG CHẤM BI TRIẾT LÝ, VUI VẺ

Cập nhật: 15/07/2013

Những chấm bi từ ngoài cổng của Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản đỏ rực rỡ, đem lại cảm giác phấn chấn (1). Bạn bạn có tin là công chúng xem triển lãm phải xếp hàng dài dặc dưới cái nắng dữ dội của mùa hè cộng thêm những cục nóng điều hòa đang chạy hết công suất? Vậy mà trong nhiều ngày tháng 6 - 2013, Trung tâm văn hóa Nhật Bản ở Hà Nội lại diễn ra những cảnh tượng ấy.

ĐỘC ĐÁO ĐĨA MÔI

Cập nhật: 15/02/2013

CẠNH TRANH BẰNG VĂN HÓA

Cập nhật: 15/12/2012

GỐM SỨ MIKAWACHI

Cập nhật: 15/12/2012