Thông tin VHNTTư liệu nước ngoài

GUERNICA, KIỆT TÁC HỘI HỌA

Cập nhật: 15/02/2009

QUAN ĐIỂM MÁC - ĂNG GHEN VỀ VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Cập nhật: 15/08/2012

C.Mác và Ph.Ăng ghen là những người đầu tiên xem xét vai trò của khoa học, công nghệ, sáng chế trong kinh tế nói chung và trong sản xuất hàng hóa nói riêng một cách có hệ thống, bằng phương pháp luận sắc bén của phép biện chứng duy vật.

MƠ HỒ VỀ NHẬT BẢN

Cập nhật: 15/07/2012