Thông tin VHNTSách hay nên đọc

NHÓM TRUYỆN KỂ VỀ SỰ TÍCH PHONG TỤC CÁC DÂN TỘC VÙNG TÂY BẮC

Cập nhật: 05/01/2016

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc nhìn ngữ văn, văn hóa là vấn đề phổ quát trong giới nghiên cứu folklore thế giới. Tiếp cận đề tài từ lý thuyết địa – văn hóa và văn hóa tộc người trong một vùng văn hóa, người nghiên cứu sẽ thấy nhóm truyện kể về sự tích phong vật ở Tây Bắc thật sự hấp dẫn, trở thành đối tượng nghiên cứu riêng biệt vì số lượng phong phú, nội dung độc đáo, mang giá trị giáo dục, thẩm mỹ sâu sắc, thể hiện đặc trưng tộc người rõ nét.

NHỮNG GÓC NHÌN VỀ HIỆN THỰC CHIẾN TRANH TRONG DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH, ĐẤT TRẮNG VÀ NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

Cập nhật: 08/01/2016

Góc tiếp cận hiện thực chiến tranh ngắn nhất là nhằm đến khung cảnh chiến trường, nơi diễn ra những cuộc giao tranh. Đó chính là hiện thực chiến trận. Khắc họa hiện thực cuộc sống diễn ra nơi chiến trường đồng nghĩa với việc các tác giả mô tả bộ mặt, tính chất của cuộc chiến một cách chân thực, sống động và trực tiếp nhất. Với ưu thế của một cấu trúc tự sự lớn, tiểu thuyết có khả năng chiếm lĩnh và tái tạo hiện thực trong tính toàn vẹn, tổng thể, gần gũi và sinh động. Chính nhờ đặc trưng đó, hiện thực chiến trận trong ba tiểu thuyết Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) đã được mô tả theo đúng tinh thần thể loại: đa dạng, đa chiều, có tầm vóc, quy mô, có sức chứa về dung lượng và khả năng bao quát hiện thực.

MỘT CÁCH ĐỌC "NGÀN NĂM ÁO MŨ"

Cập nhật: 15/07/2014

THƯƠNG NHỚ CÂU CA XƯA

Cập nhật: 15/05/2014