Thông tin VHNTSách hay nên đọc

ANH THƠ VỚI TẾT VIỆT XƯA

Cập nhật: 11/06/2011

BAY LÊN TỪ TRUYỀN THỐNG

Cập nhật: 15/12/2011

CÁI NHÌN TỔNG THỂ VỀ VĂN HÓA CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI COR

Cập nhật: 18/05/2011

Tôi đã gặp Cao Chư trong Hội thảo văn hóa dân gian khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tổ chức tại Phú Yên năm 1996. Ở hội thảo này, trong bài tham luận, Cao Chư đưa ra ý kiến, có thể coi đó như một luận điểm để anh thực hiện trong các công trình nghiên cứu của mình, đó là: đặc trưng văn hóa của một dân tộc không phải là một số cái khác của một dân tộc này so với dân tộc kia, mà là tổng thể văn hóa dân tộc này so với tổng thể của dân tộc kia.