Thông tin VHNTTin tức - bạn đọc

Thứ Ba, 08/08/2017 | 15:53 GMT+7

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII

Ngày 19-7-2017, tại Hà Nội,  Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, cấp ủy của 75 tổ chức Đảng trực thuộc, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục TDTT, Đảng bộ Tổng cục Du lịch, Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, BTV Công đoàn Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ. Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã báo cáo, truyền đạt những nội dung cơ bản về các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 3 Nghị quyết chuyên đề được Trung ương ban hành ngày 3-6-2017: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Các Nghị quyết đã nêu lên những vấn đề cốt yếu đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đề ra về phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, đại biểu tham dự hội nghị hiểu biết thêm và định hướng rõ hơn về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với từng nội dung cụ thể cũng như nắm rõ những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 398, tháng 8 - 2017

Tác giả : VĂN CHÍNH

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan