Thông tin VHNTTư liệu trong nước

Chủ Nhật, 17/06/2018 | 15:38 GMT+7

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC XÂY DỰNG BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH VỆ CÔNG AN NHÂN DÂN

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài, người thày vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, Người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Người đã để lại cho chúng ta một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời cao đẹp, phẩm chất đạo đức cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam trong mọi thời đại lịch sử.

Nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nêu: Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; tập trung thực hiện mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” (1); tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm. Đây cũng là lần đầu tiên phong cách Hồ Chí Minh được nhấn mạnh chính thức trong văn kiện Đại hội Đảng. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành (2).

Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách của một người thày vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một lãnh tụ thiên tài của Đảng và của dân tộc, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Phong cách Hồ Chí Minh cũng là phong cách của một nhà chính trị dày dạn, một nhà ngoại giao từng trải, một trí thức uyên bác, một nhà hiền triết đại nhân, đại trí, đại dũng. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta lại có thể tìm thấy ở Hồ Chí Minh phong cách của một người bình thường như một người nông dân trên đồng ruộng, một công nhân trong nhà máy, một ông ké ở Việt Bắc, như một ông giáo làng, như một người cha, người bác trong gia đình mà mọi người đều cảm thấy gần gũi thân thương. Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc và nhân loại gồm: phong cách tư duy, phong cách học tập, phong cách làm việc, phong cách sinh hoạt, phong cách ứng xử, phong cách diễn đạt, phong cách sinh hoạt…Những yếu tố này tạo thành hệ thống, nét đặc sắc của phong cách Hồ Chí Minh.

Phong cách của Người thể hiện ở phong cách tư duy khoa học, cách mạng, hiện đại; tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình; cách diễn đạt, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin cao, sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh, ví von, so sánh cụ thể. Phong cách học tập, có kế hoạch cụ thể, khoa học; đặc biệt phải tự nguyện, tự giác, tích cực, chủ động và kiên trì, bền bỉ, quyết tâm thực hiện kế hoạch đến cùng; không lùi bước trước bất kỳ khó khăn, trở ngại nào trong học tập; phải triệt để tận dụng mọi thời gian, hoàn cảnh, phương tiện, mọi hình thức để học, tự học với thái độ nghiêm túc, học đến đâu phải ra sức luyện tập thực hành đến đó “học đi đôi với hành” (3). Phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, làm việc đúng giờ, phong cách đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn. Phong cách ứng xử khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp, chân tình, nồng hậu, tự nhiên, linh hoạt, chủ động, biến hóa, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách. Phong cách sinh hoạt sống cần, kiệm, liêm, chính, sống hài hòa, nhuần nhuyễn giữa văn hóa Đông - Tây, tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên.

Ðất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang tác động làm ảnh hưởng đến lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng cảnh vệ công an nhân dân được chính thức thành lập ngày 16-2-1953 theo Sắc lệnh số 141/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành. Từ khi thành lập đến nay, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ cũng như trong thời kỳ hòa bình, đổi mới và xây dựng đất nước. Lực lượng cảnh vệ là một đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân, được giao nhiệm vụ đặc biệt là trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cao cấp, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Việt Nam về các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước tổ chức; đảm bảo an ninh trật tự cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình. Đây là những đối tượng bảo vệ hết sức đặc biệt, có ảnh hưởng to lớn đến sự an toàn của Đảng, Nhà nước, sự tồn tại của chế độ và tình hình an ninh trật tự, cũng như chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như trong sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ công an nhân dân luôn thấm nhuần sáu điều Bác dạy công an nhân dân một cách tự nhiên, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Nhà nước, lực lượng công an và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân cách, từ đó góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tốt đẹp trong lòng dân. Làm được điều đó mỗi, cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cái cốt lõi là học ở phong cách của Người, để xây dựng phong cách đặc thù riêng biệt của ngành, đó là phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, chiến sĩ được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; gắn với tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ… đã tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, đúng đắn về giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện và làm theo đạo đức của Người, góp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không hoang mang, dao động trước những tình huống chính trị phức tạp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong những năm qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ, cũng còn tồn tại một số hạn chế, nhất là ở việc làm theo: một số cấp ủy và lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến triển khai, thực hiện, việc kiểm tra đôn đốc còn chậm; đăng ký làm theo còn mang tính hình thức; chưa kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáu điều Bác Hồ dạy ở một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, khó kiểm tra, đánh giá. Một số đơn vị chưa quan tâm lựa chọn, chỉ rõ những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là về đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử để tập trung giải quyết nên kết quả đạt được chưa cao; nhiều cán bộ, chiến sĩ còn đơn giản hóa, coi nhẹ, do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm quy trình công tác, lễ tiết, tác phong, phong cách, lề lối làm việc còn quan liêu, thái độ ứng xử chưa thực sự chuẩn mực với nhân dân, tạo hiểu lầm, thậm chí gây bức xúc trong dư luận; cá biệt có biểu hiện sa sút trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, mắc phải sai lầm, khuyết điểm, phải xử lý kỷ luật…

Để triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã triển khai Kế hoạch số 28 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công an nhân dân (4); thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp ứng xử; tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc, nói đi đôi với làm của cán bộ, chiến sĩ công an; thực hiện cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ tạo điều kiện, tiền đề vững chắc xây dựng bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ công an nhân dân hiện nay ngày càng vững vàng, kiên định đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

 
 
 
 
Ảnh Thái Dương 
 

Để việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng cảnh vệ công an nhân dân có hiệu quả cao, tạo cơ sở, tiền đề vững chắc xây dựng bản lĩnh chính trị ngày càng kiên định vững vàng góp thần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp cần chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5) gắn kết chặt chẽ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; với phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy; với tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; với các phong trào thi đua và các mặt công tác, của các cơ quan, đơn vị, có nội dung phong phú, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ để xây dựng bản lĩnh chính trị của họ.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện một cách thiết thực có hiệu quả việc làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Tùy tình hình cụ thể và đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời gắn chặt với đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc, với hội thi, hội thao, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, mẫu mực trong lòng nhân dân.

Ba là, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các đơn vị cảnh vệ, tinh thần trách nhiệm trong công việc, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, nhất là ứng xử với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

Bốn là, mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ cần phải cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành chương trình, chỉ tiêu công tác thường xuyên của từng đơn vị, mỗi cá nhân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động tự giác tích cực học tập và làm theo trở thành công việc thường xuyên, đi vào nề nếp, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ xây dựng bản lĩnh chính trị ngày càng ổn định, vững vàng, để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Năm là, phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong lực lượng cảnh vệ công an nhân dân trong công tác giáo dục, tuyên truyền, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả; việc sưu tầm, biên soạn tài liệu phục vụ học tập và tuyên truyền, tổ chức các hội thi, cuộc thi…; kết quả hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ được tuyên truyền, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin truyền thông trong và ngoài lực lượng cảnh vệ công an nhân dân.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nói chung và cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ công an nói riêng, góp phần bồi đắp, xây dựng bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ ngày càng kiên định, vững vàng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

____________

1. Ban Tuyên giáo Trung ương, Các văn kiện Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2017.

2. Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2017.

 4. Đảng ủy Công an Trung ương, Kế hoạch số 28 -KH/ĐUCA-X11 ngày 12-9-2016 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công an nhân dân.

 5. Ban Tuyên giáo Trung ương, Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2017.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 408, tháng 6 - 2018

Tác giả : LÊ HỒNG VƯƠNG

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan