10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Cam Đường: Diện mạo ngày một khang trang, đời sống nhân dân chuyển biến tích cực

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững ở xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng quyết định việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn. Để việc thực hiện có hiệu quả, cùng với nhiều địa phương khác, trong quá trình triển khai thực hiện, xã Cam Đường luôn bám sát vào quan điểm, chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và Ban chỉ đạo chương trình Xây dựng NTM thành phố Lào Cai; kịp thời tuyên truyền đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình để bà con nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Năm 2015, xã Cam Đường đã về đích, hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Giai đoạn 2016-2019, chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã từng bước được nâng cao, diện mạo của xã ngày một khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp, đời sống nhân dân các dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực.

Huy động sức người, sức của vào xây dựng NTM

Để đạt được kết quả trên, trong xây dựng NTM  giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020, xã Cam Đường đã triển khai xây dựng đồ án quy hoạch và đề án thực hiện xây dựng NTM trình UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2053/QĐ- UBND, ngày 10/12/2010 về phê duyệt đề án xây dựng NTM  xã giai đoạn 2010 – 2015 định hướng đến năm 2020. HĐND xã đã phê chuẩn theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 10/3/2011 của BCH Đảng bộ xã về việc lãnh đạo thực hiện Đề án nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015; Đảng ủy cũng đã xây dựng Nghị quyết số 05-NQ/Đ.U ngày 19/8/2015 về lãnh đạo công tác xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; đồng thời xây dựng kế hoạch duy trì phong trào và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Hằng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng Nghị quyết, BCĐ xây dựng NTM xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng thôn kiểu mẫu (Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các ngành, đoàn thể). UBND xã cũng thành lập Ban quản lý cấp xã do đồng chí Chủ tịch làm Trưởng ban. Các thôn đều thành lập Ban phát triển theo quy định do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng ban. Thường niên, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban chỉ đạo, Ban Quản lý sẽ được kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự; phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách; định kỳ họp các Ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và họp bàn thống nhất công việc.

Trong giai đoạn 2018 – 2019, để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xã Cam Đường đã đề nghị các cấp, các ngành mở những lớp tập huấn chuyên sâu, cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM, đồng thời ban hành nghị quyết nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và xây dựng thôn kiểu mẫu năm 2020 với các mục tiêu cụ thể: giữ vững thôn kiểu mẫu ở 3/13 thôn, triển khai xây dựng tại 10/13 thôn còn lại. Phấn đấu đến hết năm 2020 có 5/10 thôn đạt 16 tiêu chí trở lên, 5/10 thôn đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

Cụ thể, đối với tiêu chí giao thông, sẽ thực hiện bê tông hóa 1,2 km đường ngõ, xóm tại các thôn Nhớn 1, Nhớn 2, Dốc Đỏ, Sơn Cánh; duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thôn nông thôn đã được kiên cố hóa; xã hội hóa trong xây dựng các tuyến đường ngõ, xóm còn chưa được cứng hóa… Đối với tiêu chí thủy lợi, thực hiện thường xuyên việc vận hành các công trình đầu mối, nạo vét các tuyến mương, khắc phục sửa chữa kịp thời các sự cố hư hỏng đảm bảo hệ thống tưới tiêu cho sản xuất, tiếp tục đầu tư kè chống sạt lở suối Ngòi Đường dài 1km. Đối với tiêu chí trường học, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, các phòng chức năng, công trình phụ trợ, trang thiết bị dạy và học cho các trường duy trì đạt chuẩn; đề nghị cấp có thẩm quyền lên kế hoạch xây dựng 9 phòng học trường THCS và nhà đa năng phục vụ các hoạt động của các nhà trường. Về cơ sở vật chất  văn hóa, các thôn vận động nhân dân tham gia đóng góp tu sửa, nâng cấp và mở rộng các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã có với diện tích sử dụng tối thiểu 300m2  trở lên; tiếp tục nghiên cứu bố trí quỹ đất để xây dựng Nhà văn hóa thôn theo quy hoạch thôn đã được thông qua. Đối với tiêu chí môi trường, duy trì tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định đạt 100%, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt sinh hoạt đúng quy định đạt trên 80%, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt 100%….

Bên cạnh đó, xã tích cực huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị để tiếp tục xây dựng, nâng cấp các công trình công cộng, mở rộng nâng cấp các điểm sinh hoạt văn hóa, mặt khác tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM  với nhiều hình thức và nội dung phong phú (lấy chi bộ khu dân cư, tổ tuyên vận thôn là nòng cốt), tập trung chủ yếu về bộ tiêu chí xây dựng NTM, gương người tốt việc tốt, 10 tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp”; xử lý thu gom rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn; chỉnh trang nông thôn, xây dựng tuyến đường hoa… Tiếp tục thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi; quy hoạch vùng rau tập trung, tạo  điều kiện thuận lợi cho mô hình dịch vụ câu cá giải trí gắn với thưởng thức các món ăn truyền thống tại các thôn Vạch, Sơn Lầu, Dạ 1; thu hút du khách, tạo nguồn thu nhập ổn định cho lao động trong khu vực; xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Hoàn thiện các tuyến đường ngõ xóm, đảm bảo hệ thống đường giao thông thuận tiện cho phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội; nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các Nhà văn hóa thôn, bổ sung các thiết chế văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tuyên truyền thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh đô thị; phát huy các mô hình tự quản về an ninh trật tự gắn với chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh tạo môi trường ổn định để kinh tế – xã hội phát triển.

Quang cảnh tuyến đường hoa thôn Suối Ngàn

Với sự nỗ lực không ngừng, chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM ở Cam Đường đã từng bước được nâng cao, riêng các năm 2018 – 2019, xã đã hoàn thành 4 thôn kiểu mẫu, 1 tuyến phố văn minh trước thời gian 1 năm. Đã có 9 mô hình kinh tế trang trại được cấp giấy chứng nhận, phát triển trên 20 mô hình kinh tế tổng hợp như: chăn nuôi tổng hợp kết hợp với trồng rừng, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Trong đó, nổi bật có 6 mô hình kinh tế gắn với dịch vụ ẩm thực, hằng năm thu hút hàng ngàn lượt khách đến với địa phương; giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Thực hiện chuyển đổi 11 ha đất lúa kém hiệu quả đạt 110% kế hoạch đề ra,  thành lập  mới 2 tổ sản xuất rau an toàn tại thôn Thác, Dạ 2 với trên 50 thành viên tham gia. Phối hợp với các cấp, các ngành mở nhiều lớp đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất với trên 800 lượt người tham gia. Tổng nguồn vốn huy động cho chương trình xây dựng NTM, xây dựng thôn kiểu mẫu, đầu tư cơ sở hạ tầng giá trị 5,1 tỷ đồng. Sân vận động trung tâm xã được xây dựng trị giá trên 450 triệu đồng, 1 tuyến phố văn minh đã hình thành tại thôn Suối Ngàn…Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ xã luôn quan tâm đến việc nâng cao thu nhập của người dân, giảm nghèo bền vững. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,53 triệu đồng/năm (tăng 1,9 lần so với năm 2015). Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã cũng làm tốt công tác quản lý về địa giới hành chính, quản lý chặt chẽ về đất đai, trật tự đô thị, quản lý vùng quy hoạch, công tác giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thành uỷ, UBND, BCĐ xây dựng NTM thành phố; sự phối hợp hiệu quả và trực tiếp hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân… nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở Cam Đường đã đạt nhiều thành tựu, là tiền đề quan trọng để Cam Đường vững bước vào giai đoạn mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.  

Tác giả: Trần Thị Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *