90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử từ ngày 3-2 đến giữa tháng 4-2020. Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Những mốc son lịch sử (1930-2020); Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Sự kiện giới thiệu đến công chúng một số hiện vật quý hiếm như: tác phẩm Đường Cách mệnh của lãnh tụ Hồ Chí Minh; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2-9-1945; các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945. Đây là dịp để công chúng hiểu thêm về lịch sử ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó có nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm bản thân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: V.A

Nguồn: Tạp chí VHNT số 428, tháng 2-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *