BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN THẾ GIỚI NHÌN TỪ HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Là chủ đề của hội thảo khoa học quốc tế do UBND thành phố Hà Nội và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức vào ngày 23-11-2015, tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 5 năm Hoàng thành Thăng Long được công nhân là di sản văn hóa thế giới và kỷ niệm 70 năm thành lập UNESCO. Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm nghiên cứu, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long. Với 37 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, hội thảo được chia làm 3 tiểu ban trao đổi các vấn đề liên quan tới nghiên cứu, bảo tồn, bảo quản, phục dựng các di tích, di vật trong khu di sản cũng như trao đổi kinh nghiệm quản lý, quảng bá, tuyên truyền, phát huy giá trị di sản. Được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới vào mùa thu năm 2010, Hoàng thành Thăng Long mang trong mình những giá trị nổi bật toàn cầu, mang tầm vóc của nhân loại. Bảo tồn một di sản vô giá như Hoàng thành Thăng Long là công việc đòi hỏi hướng đi đúng, kế hoạch lâu dài, bền vững nhằm phát huy giá trị di sản của dân tộc.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 378, tháng 12-2015

Tác giả : LIÊN HƯƠNG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *