BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT RỐI NƯỚC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Là chủ đề cuộc hội thảo do Nhà hát múa rối Việt Nam tổ chức vào ngày 22 – 7 – 2016, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nhà hát. Hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề lớn của bộ môn nghệ thuật được coi là duy nhất có ở Việt Nam, đã góp phần giúp định danh cho một nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam độc đáo, giàu bản sắc. Đó là thực trạng hoạt động của các đoàn múa rối nước hiện nay, khó khăn trong việc đào tạo nguồn nhân lực tương lai, những cách thức để bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật lâu đời này của dân tộc. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà lý luận nghiên cứu phê bình sân khấu, nghệ sĩ và nhất là các nghệ nhân đại diện cho một số phường rối nước dân gian đến từ Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội. Chính vì thế, các ý kiến đều rất tâm huyết, trúng vào vấn đề của thực trạng và tương lai khó đoán định của bộ môn nghệ thuật này, rất đáng được cơ quan chủ quản là Bộ VHTTDL quan tâm và hợp lực cùng giải quyết. VHNT sẽ có một bài viết tổng thuật chi tiết hơn về hội thảo trên số tạp chí tiếp theo, tháng 9 – 2016.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 386, tháng 8-2016

Tác giả : ĐÀO MAI TRANG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *