BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH CÔNG CỘNG

Là chủ đề của Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL vừa được Bộ VHTTDL công bố trong buổi họp báo ngày 23-3-2017, tại Hà Nội. Mục đích của Liên hoan nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trong việc bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng, thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động. Trong đó chú trọng tới các mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; góp phần tăng cường sự phối hợp các cấp, các tổ chức và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường… Thông qua đó, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân trước tác hại của ô nhiễm môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng. Cuộc thi thông qua sáng tác các tiểu phẩm kịch ngắn (tuồng, chèo, cải lương, tấu hài…) tuyên truyền đề tài Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng. Đối tượng tham gia gồm: trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; các trường Đại học Văn hóa, nghệ thuật; các Hội Văn học nghệ thuật; các tổ chức cộng đồng dân cư. Ban tổ chức sẽ nhận các tác phẩm dự thi từ sau khi phát động đến hết ngày 20-6-2017 và tổng kết, trao giải thưởng vào tháng 7-2017, tại Hà Nội.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 394, tháng 4-2017

Tác giả : NGÔ HUYỀN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *