“Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững”


Ngày 10-11-2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững”. Cục Di sản văn hóa được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Hội nghị Tập huấn và Hội thảo khoa học được tổ chức theo hình thức tập trung và trực tuyến nhằm: Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp; Những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của các tỉnh/thành phố, định hướng, giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hậu COVID-19.

Để gắn kết giữa lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa hiệu quả, đúng mục đích, các báo cáo, tham luận Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực: bảo tàng; di tích; di sản văn hóa phi vật thể; thông tin tư liệu…

Chương trình Tập huấn và Hội thảo khoa học dự kiến tổ chức tại TP Hải Phòng từ ngày 17 đến 19-11-2021 (Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Tập huấn và Hội thảo có thể thay đổi để đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19).

THANH DANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *