BHXH tỉnh Bến Tre: Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và đơn vị khó khăn do đại dịch COVID-19


Năm 2021, cùng với cả nước, tỉnh Bến Tre chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, đã làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chính sách quan trọng, quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho người dân vượt qua khó khăn do đại dịch, vươn lên phục hồi kinh tế.

Cán bộ BHXH Bến Tre nhiệt tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19

Một chính sách hợp lòng dân

Ngày 1-7-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tiếp sau đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 2062/BHXH-TST ngày 15-7-2021 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong cùng ngày, BHXH tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn 1606/BHXH-QLT chỉ đạo đồng loạt truy xuất dữ liệu, rà soát thực hiện trong toàn tỉnh. Sau hơn 2 ngày khẩn trương triển khai, bằng những chỉ đạo sát sao, giải pháp đột phá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, BHXH tỉnh hoàn thành gửi thông báo điều chỉnh giảm 1% mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 1.389 đơn vị với 62.800 lao động, tổng số tiền giảm trong 12 tháng (từ ngày 1-7-2021 đến 30-6-2022) trên 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với trọng trách được giao trong triển khai thực hiện chính sách, BHXH tỉnh  phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, chỉ đạo BHXH các huyện tích cực rà soát, kịp thời xác nhận trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả đã xác nhận danh sách lao động nghỉ việc không hưởng lương 559 đơn vị với 22.500 lao động; xác nhận danh sách người lao động ngừng việc cho 22 đơn vị với 421 lao động; xác nhận giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất 4 đơn vị với 1.234 lao động; xác nhận danh sách người lao động ngừng việc 10 đơn vị với 176 lao động; xác nhận danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất 22 đơn vị với 4.637 lao động.

Ngày 24-9-2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đây là gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động lớn nhất từ trước đến nay do ngành BHXH Việt Nam trực tiếp triển khai, có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động và người sử dụng lao động trong tình hình hiện nay, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của ngành BHXH Việt Nam, phát huy được vai trò của chính sách BHTN trong việc chăm lo bù đắp một phần thu nhập cho người lao động do không có việc làm đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho đơn vị sử dụng lao động tham gia BHTN. Với mục đích hỗ trợ trực tiếp và kịp thời cho người lao động và đơn vị tham gia BHTN gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; người lao động có thêm một khoản thu nhập để ổn định cuộc sống, đơn vị có thêm một khoản kinh phí góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và duy trì, khôi phục sản xuất, kinh doanh, giúp tạo và duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động.

Hướng dẫn người tham gia BHTN cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số, phục vụ tiện ích cho việc tra cứu đối chiếu thời gian BHTN

“80 ngày đêm cao điểm thi đua Đồng Khởi mới 2021”

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1-10-2021 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN; BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3068/BHXH-CSXH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Với tinh thần trách nhiệm cao, BHXH tỉnh Bến Tre khẩn trương ban hành Kế hoạch số 2591/KH-BHXH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong cùng ngày 1-10-2021, BHXH tỉnh ban hành Quyết định số 571/QĐ-BHXH về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của BHXH tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt.

Để thực hiện chính sách, với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm; BHXH tỉnh Bến Tre đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đột phá như: điều động, bố trí tăng cường lực lượng tập trung rà soát đối chiếu danh sách với đơn vị sử dụng lao động, tiếp nhận giải quyết hồ sơ người lao động; thành lập Tổ công tác đặc biệt tại BHXH các huyện; triển khai đợt cao điểm truyền thông trên nhiều kênh phương tiện thông tin đại chúng như: cổng thông tin điện tử, zalo, facebook BHXH tỉnh để thông tin rộng rãi cho người lao động biết và nắm bắt kịp thời chính sách hỗ trợ; tập trung, huy động mọi nguồn lực, phát huy tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ để quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, đúng mức hưởng cho người lao động. Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người tham gia BHTN cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số, phục vụ nhanh chóng cho việc tra cứu đối chiếu thời gian BHTN, dễ dàng tiện lợi trong việc nộp hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi, không gây phiền hà, bức xức trong hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Đặc biệt, BHXH tỉnh phát động đợt thi đua nước rút “80 ngày đêm cao điểm thi đua Đồng Khởi mới 2021”, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 116 cho người lao động và doanh nghiệp song song với nhiệm vụ cuối năm 2021.

Toàn tỉnh Bến Tre có trên 2 nghìn đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHTN với 82.786 lao động, trong đó có 1.514 đơn vị đủ điều kiện giảm 1% mức đóng vào Quỹ BHTN trong 12 tháng với 69.167 lao động, tổng số tiền trên 41 tỷ đồng. Về gói hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh khuyến khích người lao động đăng ký nhận hỗ trợ qua hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID – BHXH số, vừa đảm bảo tránh tiếp xúc đông người, hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian, vừa giảm áp lực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, giúp cơ quan BHXH thực hiện hiệu quả nhất chính sách hỗ trợ, chỉ sau 2 ngày nộp hồ sơ người lao động đã nhận được tiền hỗ trợ, thời gian giải quyết hồ sơ được kéo giảm tối đa sớm hơn 5-10 ngày so với quy định. Kết quả BHXH tỉnh đã hoàn thành giải quyết hồ sơ thụ hưởng của 71.100 lao động đang tham gia BHTN và 11.134 người đã dừng tham gia, tổng số tiền đã chi hỗ trợ trên 192 tỷ đồng.

Bằng những nỗ lực, quyết tâm cao của BHXH tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh đánh giá cao sự chung tay, đồng lòng của ngành trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. BHXH tỉnh đã được UBND tỉnh biểu dương, đồng thời ghi nhận sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của ngành góp phần phục hồi và phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022. BHXH tỉnh Bến Tre vinh dự là một trong 10 tỉnh, thành phố được BHXH Việt Nam đánh giá cao, ghi nhận biểu dương và thưởng đột xuất do đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN.

PV

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *