BỘ TRƯỞNG BỘ VHTTDL TIẾP TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI

Ngày 22-3-2017, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp ông Francis Gurry, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) nhân dịp ông đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy vậy, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện thể chế liên quan đến vấn đề này để triển khai thực hiện trong đời sống xã hội. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng nhấn mạnh: việc thực thi các quy định pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền liên quan ở Việt Nam tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ phải thực hiện nghiêm túc và quyết liệt để tạo điều kiện cho công nghiệp văn hóa phát triển. Bộ VHTTDL và các cơ quan chức năng ở Việt Nam sẽ tiến hành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức để cộng đồng hiểu, tôn trọng và thực hiện. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ mong muốn WIPO tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn trong lĩnh vực này… Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry khẳng định sẽ luôn hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Việc thực hiện nghiêm túc quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan rất quan trọng, đồng thời có tác động tích cực đến quá trình thực hiện công nghiệp văn hóa, tận dụng các cơ hội kinh tế mà ngành công nghiệp này mang lại.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 394, tháng 4-2017

Tác giả : NGÔ HUYỀN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *