Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025


Thực hiện Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN, ngày 31-8 Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Nội dung tuyên truyền, quảng bá bao gồm: bản sắc ASEAN; những nét tương đồng và độc đáo về văn hóa, truyền thống, kiến trúc, lịch sử, ngôn ngữ… giữa các nước ASEAN; hợp tác thể thao, các giải thi đấu thể thao tại khu vực Đông Nam Á; Hợp tác du lịch ASEAN, các điểm đến và sản phẩm du lịch của 10 quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời xúc tiến hình ảnh du lịch ASEAN như một điểm đến chung nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thu hút của cả khu vực; phát huy giá trị Góc ASEAN tại các thư viện, bảo tàng, thúc đẩy các hoạt động thực hiện Tuyên bố của ASEAN về Di sản văn hóa năm 2000, thành lập thêm mô hình Góc ASEAN tại các đơn vị khác; hoạt động VHTTDL do các cơ quan, đơn vị Bộ VHTTDL dự kiến tổ chức trong giai đoạn 2021-2025.

Chuỗi hoạt động tuyên truyền, quảng bá thiết thực này nhằm cũng như hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2021-2025; cũng như sự hiểu biết của người dân và cộng đồng về bản sắc ASEAN. Bộ VHTTDL sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá trong hợp tác ASEAN về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

LIÊN HƯƠNG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *