Bộ VHTTDL đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nhằm triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 3-8-2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 2226/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ VHTTDL năm 2021.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền về giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; đề cao giá trị tinh thần đoàn kết của cộng đồng, tập thể, cá nhân và các hành vi ứng xử nhân ái; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh, góp phần giúp nhân dân lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kế hoạch đề ra nhiều hình thức, hoạt động phong phú như: tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương; xây dựng các bài tập thể thao đơn giản, ứng dụng công nghệ thông tin hướng dẫn và phổ biến rộng rãi để nhân dân chủ động lựa chọn luyện tập nâng cao sức khỏe; xây dựng và thực hiện một số chương trình biểu diễn nghệ thuật, các chương trình giao lưu nghệ thuật tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phát huy tối đa vai trò của đội ngũ nghệ sĩ điện ảnh trong sáng tác, tuyên truyền, cổ động nhằm tạo tâm lý tích cực, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng và toàn xã hội trong tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Tác giả: Liên Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 470, tháng 8-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *