Bộ VHTTDL quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Ngày 8-6-2021, Bộ VHTTDL ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa. Theo đó, phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa bao gồm: Giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật; Giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa; Giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan; Giám định tư pháp về nội dung khác thuộc phạm vi quản lý về văn hóa theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tiêu chuẩn giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa phải có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt và có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo sau: Mỹ thuật; Mỹ thuật ứng dụng; Nghệ thuật trình diễn; Nghệ thuật nghe nhìn; Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam; Thư viện; Bảo tàng; Luật; Chuyên ngành khác về nghệ thuật và nhân văn có liên quan. Giám định viên tư pháp lĩnh vực này còn phải có hoạt động chuyên môn thực tế ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 5 năm trở lên (trực tiếp làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo nêu trên).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-8-2021 và Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL ngày 3-5-2013 sẽ hết hiệu lực thi hành.

Tác giả: N.H

Nguồn: Tạp chí VHNT số 467, tháng 7-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *