BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 3 CỦA BỘ VHTTDL

Từ ngày 6 đến ngày 21-11-2019, các cán bộ đối tượng 3 của Bộ VHTTDL tham gia khóa học nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh. Các học viên được tham gia học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề gồm những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, tập bắn súng K54.

Sau khóa học, các học viên được nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Tại buổi bế giảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường đã chúc mừng các học viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị, Học viên An ninh nhân dân đã giúp đỡ hoàn thành tốt khóa học. 

Tác giả: Liên Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 426, tháng 12-2019

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *