Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến tổ chức ngày 24-11-2021, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức một số sự kiện: Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” vào ngày 21-11 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội); Chương trình nghệ thuật chủ đề “Việt Nam với khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc” vào tối 23-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội; Phóng sự phim tài liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ…

H.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 479, tháng 11-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *