Châu Thành – Vùng quê đổi mới từ xây dựng nông thôn mới


Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, chung tay xây dựng NTM tại địa phương.

Nông thôn mới trở thành nơi đáng sống chính là mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới

 

Đổi thay vùng quê NTM

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Có thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về thăm những vùng quê huyện Châu Thành hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ nét về mọi mặt, với diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân có nhiều cải thiện. Đây là thành quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Châu Thành: không ngừng phấn đấu thực hiện linh hoạt, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM những năm qua.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Nguyễn Phạm Tuấn cho biết: “Huyện đang tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất theo hướng đa dạng hóa cây trồng, áp dụng luân canh, xen canh trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nhau và với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, từ khâu cung cấp giống, kỹ thuật cho đến thu hoạch, tiêu thụ nông sản”.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân trong xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo nhân dân cùng tham gia. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”, bà con đã tích cực chung tay, không ngần ngại hiến đất, đóng góp công sức, vật chất cùng nhau xây dựng quê hương. Công cuộc xây dựng NTM tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn. Các công trình cơ sở hạ tầng, hệ thống trường lớp, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng mới, khang trang. Hệ thống giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa kiên cố, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

 “Các tuyến đường liên xã, liên huyện hầu hết được láng nhựa, bê-tông hóa, 2 bên lề đường được trồng hoa, lắp đặt đèn chiếu sáng. Bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa vô cùng thuận tiện, ai nấy đều phấn khởi, vui mừng trước sự thay đổi của địa phương. Người dân càng phấn đấu lao động sản xuất, góp phần cùng chính quyền  địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh” – ông Phan Văn Kịch (ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận) chia sẻ.

Thành công trong quá trình xây dựng NTM ở huyện Châu Thành phải kể đến việc huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, chú trọng khai thác sản phẩm có tiềm năng và lợi thế ở địa phương, với những mô hình sản xuất – kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các xã vùng sâu trên địa bàn huyện đã và đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện cho nông dân học tập, tiếp cận tiến bộ khoa học – kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất – kinh doanh, nhằm góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của quê hương, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban nhân dân ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành cho biết: “Tôi và người dân nơi đây rất vui mừng và phấn khởi trước sự thay đổi tích cực của địa phương. Trước đây, vào mùa mưa, việc đi lại của bà con, rồi các cháu đi học rất khó khăn. Nay, đường sá đổ bê-tông, láng nhựa phẳng phiu, xe 4 bánh đi từ trung tâm huyện hay các địa phương lân cận về xã khỏe re. Đặc biệt, người dân không ngừng sáng tạo, tiếp cận nhanh và áp dụng hiệu quả thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất – kinh doanh, để cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Thời gian tới, tôi cùng Ban nhân dân ấp tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con  tích cực tham gia xây dựng NTM, nhất là các tiêu chí NTM nâng cao mà xã chưa đạt, như: thu nhập, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế…”.

Ông Nguyễn Văn Hồ, ngụ xã An Hòa bày tỏ: “Bà con ai cũng phấn khởi, vui mừng trước sự thay đổi của địa phương. Nhờ xây dựng NTM, đời sống người dân, nhất là vùng nông thôn cải thiện. Đặc biệt, đường sá, cầu giao thông được xây dựng và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, con cháu học hành”.

Phấn đấu trở thành huyện NTM

Huyện Châu Thành có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa, An Hòa. Ngoài ra, Bình Hòa đã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” đầu tiên của huyện. Năm 2021, xã Hòa Bình Thạnh phấn đấu đạt chuẩn “Xã NTM”; xã Cần Đăng nỗ lực trở thành “Xã NTM nâng cao” thứ 2 của huyện.

Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh – ông Nguyễn Văn Quyền – cho biết, để sớm đạt được xã NTM năm 2021, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt. Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, như: giao thông, trường học, thiết chế văn hóa…

Đến nay, toàn huyện Châu Thành có 5/11 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM” và 1 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”. Các xã còn lại trung bình đạt 15,33 tiêu chí và 42,33 chỉ tiêu và không có xã đạt dưới 11 tiêu chí. Huyện Châu Thành cơ bản đạt 2/9 tiêu chí và 5/14 chỉ tiêu xây dựng “Huyện NTM”.

Trở thành “Huyện NTM” là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ huyện Châu Thành đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021 – 2025. Châu Thành phấn đấu đến năm 2025, huyện sẽ có ít nhất 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực trong quá trình thực hiện, với lộ trình, kế hoạch một cách cụ thể, chất lượng, bền vững.

Thời gian tới, huyện Châu Thành sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo người nghèo.

Ngoài ra, huyện cũng quan tâm đúng mức tới công tác tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bên cạnh đó, huyện sẽ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn…

Để đạt chuẩn “Huyện NTM” giai đoạn 2021-2025, huyện Châu Thành còn phải nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững; thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực từng bước hình thành các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất, như: giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, chợ, nước sạch và vệ sinh môi trường… tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội.

Các xã cần chú trọng triển khai hiệu quả các giải pháp đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng NTM. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng… nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tạo sự chuyển biến mọi mặt của các địa phương vùng nông thôn.

 

TRẦN TRỌNG TRIẾT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *