Chương trình phối hợp công tác tăng cường cung cấp xuất bản phẩm về thể thao và du lịch

Ngày 11-5, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) và Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch đã ký kết chương trình phối hợp công tác về phát triển văn hóa đọc phục vụ nhân dân học tập suốt đời.

Chương trình phối hợp công tác hướng đến mục tiêu tăng cường các xuất bản phẩm đặc biệt là các xuất bản phẩm về thể thao và du lịch, hỗ trợ cho các thư viện trong các hoạt động phục vụ, xây dựng vốn tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Trên cơ sở đó, phối hợp cung cấp, bảo đảm nguồn lực thông tin chất lượng, phong phú và hỗ trợ xây dựng thư viện, tủ sách và các giải pháp phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện/ tủ sách cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện – văn hóa xã, phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khả năng và thế mạnh của mỗi bên, hai đơn vị sẽ tập trung thực hiện các hoạt động hợp tác khả thi và thiết thực với người sử dụng như: tăng cường nguồn tài nguyên thông tin, đặc biệt là các xuất bản phẩm trong lĩnh vực thể dục, thể thao và du lịch; biên soạn, xuất bản tài liệu về kỹ năng và phương pháp đọc sách, phục vụ công tác tuyên truyền khuyến đọc cho các đối tượng trong cộng đồng; phối hợp, tham gia tổ chức các hoạt động của Bộ VHTTDL phát động về phát triển văn hóa đọc như Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến, Giải thưởng Văn hóa đọc…

Trong những năm qua, Bộ VHTTDL đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều chương trình, hoạt động về các nội dung liên quan đến văn hóa đọc và thúc đẩy văn hóa đọc phát triển như: Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện; tổ chức các hội thảo, hội nghị tổng kết, các cuộc thi, lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ngành và những người làm công tác thư viện; triển khai xây dựng các nội dung, chương trình về nguồn lực thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý và tăng cường nguồn lực thông tin cho các thư viện.

Chương trình ký kết giữa Vụ Thư viện với Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ tăng cường phát triển các xuất bản phẩm trong lĩnh vực thể dục, thể thao và du lịch, cũng như hỗ trợ các thư viện trong việc xây dựng tài liệu và các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, đồng thời góp phần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc sách, góp phần thúc đẩy nhu cầu và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tác giả: H.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 464, tháng 6-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *