Cục văn hóa cơ sở: Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021


Ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện, nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và hoạch định đường lối phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) bùng phát đã gây nhiều trở ngại, khó khăn cho cả nước nói chung và hoạt động văn hóa cơ sở nói riêng. Nhiều sự kiện, ngày lễ kỷ niệm, hoạt động văn hóa, hoạt động lễ hội phải  tạm hoãn hoặc dừng tổ chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, khu vui chơi giải trí phải tạm ngừng hoạt động…

Trước những khó khăn đó, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, Cục Văn hóa cơ sở đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 cũng như các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Bộ VVHTTDL thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trong đó, đáng chú ý là:

Chủ trì xây dựng 03 Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTLDL và UBTW MTTQVN, Bộ Công an, Bộ NN&PTNT (Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025; Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025; xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025);

Xây dựng 02 Báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang) và nhiều báo cáo các cơ quan cấp trên khác.

Tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các quyết định, Kế hoạch, đề án: Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động VHTTDL; Đề án thương hiệu quốc gia ngành quảng cáo Việt Nam.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2020; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

In 700.000 tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống Covid-19 gửi 11.162 đơn vị cấp xã trong cả nước.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức 16 cuộc triển lãm tranh cổ động tấm lớn: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tại Vĩnh Phúc, Đồng Nai); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (tại Quảng Trị, Bắc Giang); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Nghệ An, Bình Định); Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp (tại Ninh Thuận, Tuyên Quang, Hòa Bình, Đắk Nông, Nghệ An); tuyên truyền phòng, chống Covid-19 (tại Hải Phòng, Hòa Bình, Gia Lai); tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt lễ hội (tại Hà Nam); tuyên truyền về bảo vệ môi trường (tại Hà Nội). Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp với sự tham gia của hơn 700 tuyên truyền viên đến từ 24 tỉnh, thành phố. Tuyên truyền phục vụ nhân dân tại 32 điểm trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ; Hội thi Tuyên truyền lưu động chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội diễn Tiếng hát Miền Đông kỷ niệm 44 năm “Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Người”.

Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về công tác quản lý, tổ chức lễ hội và phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 tại 14 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ghi nhận, biểu dương cán bộ, công chức, người lao động của Cục Văn hóa cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, nhất là các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2021 (tuyên truyền thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…); tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đã nêu phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:

“Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở, phục vụ tối đa nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo, vùng khó khăn, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa tại cơ sở; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm văn hóa, các thiết chế văn hóa cơ sở và đội ngũ người làm văn hóa cơ sở hoạt động có hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Trung ương Đảng và của Nhà nước về đổi mới cơ chế tự chủ.

Hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các văn bản, đề án được giao theo Chương trình công tác năm 2021. Đề xuất một số chủ trương, chính sách mới khác trong lĩnh vực văn hóa cơ sở phù hợp với thực tiễn và chủ trương mới của Đảng, Nhà nước”.

Tổ chức một số hoạt động trọng tâm:

+ Triển lãm tấm lớn ngoài trời, in và phát hành tranh cổ động, ấn phẩm tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến…

+ Hội thi Tuyên truyền lưu động Tuyên truyền thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV;

+ Tổ chức Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử và Không gian Đờn ca tài tử trong Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III tại Cần Thơ;

+ Tổ chức “Hội nghị triển khai Hiệp định EVFTA lĩnh vực quảng cáo” tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; Trao “Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam”;

+ Tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở…

Tác giả: Tuấn Linh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 450, tháng 1-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *