ĐĂNG CAI NGÀY HỘI VHTTDL CÁC DÂN TỘC VÙNG TÂY NGUYÊN LẦN THỨ I, NĂM 2017

Ngày 24-10-2016, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4294/BVHTTDL-VHDT gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2017. Theo đó, năm 2017, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I. Ngoài tỉnh lâm Đồng là chủ nhà đăng cai còn có sự phối hợp của các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên: Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai. Mục đích của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2017 nhằm đẩy mạnh sự giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, địa phương trong khu vực; đồng thời, giới thiệu những tinh hoa văn hóa nghệ thuật các dân tộc thông qua những đặc trưng về sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của mỗi dân tộc và văn hóa Tây Nguyên với nhân dân cả nước, cũng như bạn bè quốc tế; qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp. Nội dung chính của ngày hội bao gồm: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; trưng bày triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; thi đấu các môn thể thao dân tộc. Dự kiến ngày hội sẽ được diễn ra vào quý IV – 2017, tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 390, tháng 12-2016

Tác giả : NGÔ HUYỀN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *