Định mức kinh tế – kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu

Ngày 10-11, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL về định mức kinh tế – kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu không sử dụng kinh phí từ nhà nước có thể vận dụng các định mức này hoặc theo quy định đặc thù của từng lĩnh vực và quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư gồm 3 Chương, quy định những nội dung chủ yếu: Quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật tượng đài và phù điêu… Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25-12-2020.

Tác giả:  Ngô Huyền

Nguồn: Tạp chí VHNT số 446 tháng 12-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *