Dự án IchLinks của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Dưới sự bảo trợ của UNESCO, IchLinks là nền tảng trực tuyến lưu trữ khối lượng lớn nội dung và thông tin về di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT), được chia sẻ giữa các nước thành viên của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với các tính năng tìm kiếm, trình duyệt và quản lý thông tin nâng cao. Ngày 25-6-2020, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) đã được Bộ VHTTDL tiến cử là tổ chức đối tác thành viên phía Việt Nam của dự án ichLinks.

Mục tiêu của dự án là phục vụ mục đích chia sẻ thông tin, thu thập dữ liệu và sử dụng nội dung cần thiết về DSVHPVT giữa các nước thành viên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nền tảng này, sau khi được kích hoạt, sẽ giúp cho việc tổ chức trực tuyến, phổ biến rộng rãi hơn các hoạt động và sự kiện về văn hóa, du lịch, sự sáng tạo dựa trên nội dung DSVHPVT. Các định dạng tài liệu cơ bản trên ichlinks là video, văn bản, hình ảnh, ngoài ra còn có sự cập nhật thông tin sự kiện hội thảo, tọa đàm, biểu diễn, thông tin về những người xây dựng chính sách, các nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, bảo tàng, trung tâm văn hóa, cộng đồng và người thực hành di sản.

Từ tháng 6-2020 đến nay, VICAS đã và đang nỗ lực hệ thống hóa lại các nguồn dữ liệu để tiến tới mốc ichlinks sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 3-2021 với dữ liệu DSVHPVT mẫu của 7 quốc gia thành viên ban đầu: Việt Nam, Mông Cổ, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Ấn Độ, Fiji. Hiện tại, bạn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về ichlinks qua cổng thông tin: www.unesco-ichcap.org.

Tác giả: Chi Mai

Nguồn: Tạp chí VHNT số 455, tháng 3-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *