Giới thiệu bộ sách Trần Đức Thảo tuyển tập

Ngày 29-12-2020, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Câu lạc bộ Giám đốc Xuất bản tổ chức buổi lễ giới thiệu bộ sách Trần Đức Thảo tuyển tập do NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Giáo sư Trần Đức Thảo là nhà hiện tượng học nổi danh với tư duy logic sắc sảo, có khả năng soi chiếu các vấn đề phức tạp nhất của triết học. Suốt đời cống hiến cho khoa học, luôn suy tư về triết học, Giáo sư đã để lại một di sản triết học vô cùng đồ sộ với hàng trăm tác phẩm được viết bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Đức. Tư tưởng của Trần Đức Thảo trải rộng trên rất nhiều vấn đề, từ triết học đến sử học, nhân học, sinh học, ngôn ngữ học, văn học, tôn giáo học… Những vấn đề ông quan tâm cũng là những nội dung rất căn cốt của triết học Mác – Lênin cùng những đề tài nhân sinh liên quan trực tiếp đến số phận và hoạt động của con người, của xã hội.

Bộ sách Trần Đức Thảo tuyển tập (gồm 3 tập: Tập 1: 1946-1956, Tập II: 1956-1985, Tập III: 1986-1993) do NXB Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn biên soạn, biên tập trong 3 năm, từ 2017-2020. Bộ sách bao gồm những tác phẩm chủ yếu của Giáo sư từ năm 1946 đến khi ông qua đời. Các công trình, bài viết trong bộ sách được sắp xếp theo trật tự thời gian, giúp bạn đọc quan tâm đến di sản của Giáo sư, nhất là những người nghiên cứu trong lĩnh vực triết học có thể tiếp cận, tìm hiểu một cách hệ thống, toàn diện và thấu đáo hơn giá trị tư tưởng triết học, cũng như năng lực tư duy khoa học của ông. Hy vọng, bộ sách sẽ là những chỉ dẫn quý báu, khích lệ, thôi thúc các nhà nghiên cứu triết học hăng say, miệt mài hơn trên con đường tìm kiếm tri thức khoa học.

Tác giả: H.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 449, tháng 1-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *