Hà Tĩnh: Chuẩn bị tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống trong gia đình”

Sở VHTTDL Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 85/KH-SVHTTDL ngày 6/4/2021 về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống trong gia đình” nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021).

Theo đó, mục đích của hội thi là nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tích cực góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại địa phương, cơ sở. Tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tham dự Hội thi giao lưu, học tập kinh nghiệm góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ gia đình trong việc tuyên truyền thực hiện mục tiêu gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đối tượng tham gia hội thi là cán bộ làm công tác gia đình xã, phường, thị trấn; thành viên các Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ củng cố gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Câu lạc bộ tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, Câu lạc bộ liên quan đến gia đình, gia đình văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Ngày thi gồm có 3 phần: phần chào hỏi, phần thi năng khiếu và phần thi kiến thức. Phần chào hỏi giới thiệu khái quát, ngắn gọn về đội thi và nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Hội thi (khuyến khích thể hiện bằng các hình thức sân khấu hóa: tiểu phẩm, ca, múa, hò, vè…). Phần thi năng khiếu các đội thi thể hiện năng khiếu thông qua các loại hình: tiểu phẩm, kịch ngắn, ca, múa, nhạc… có chủ đề về xây dựng gia đình văn hóa, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam; phòng, chống bạo lực gia đình. Khuyến khích sử dụng tiểu phẩm tự sáng tác có nội dung phù hợp với yêu cầu của Hội thi. Phần thi kiến thức nhằm tìm hiểu kiến thức về những nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục đời sống gia đình. Mỗi đội thi trả lời 1 câu hỏi kiến thức về gia đình và giáo dục đời sống trong gia đình.

Cơ cấu giải thưởng của Hội thi bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Thời gian tổ chức Hội thi cấp xã và cấp huyện bắt đầu từ tháng 4, kết thúc trước ngày 5/6/2021. Hội thi cấp tỉnh sẽ tổ chức vào tháng 6/2021 chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021).

Tác giả: Nguyễn Nga

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *