HÀ TĨNH: Dừng tổ chức Lễ hội Đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi năm 2021

Theo thông báo của Ban Tổ chức lễ giỗ Đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi (ở xã Đỉnh Bàn – huyện Thạch Hà), để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID -19, năm nay không tổ chức Lễ hội Đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi.

Theo đó, chỉ tổ chức Lễ giỗ với thành phần nội bộ, trên tinh thần “5 không”: không làm Lễ rước, không đón du khách, không tấu sớ, không bán hàng và không làm lễ cho khách. Du khách nên dâng lễ vào những ngày thường, nhưng phải giãn cách không tập trung quá 5 người, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và chấp hành hướng dẫn của Ban Lễ nghi di tích.

Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi hằng năm thường bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 âm lịch. Lễ giỗ các năm trước thường được tổ chức 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm lễ yết; lễ tế; lễ giỗ… Phần hội bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. Mục đích của lễ hội nhằm tưởng nhớ, biết ơn công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, một vị tướng tài ba của dân tộc, người có công lớn giúp vua Lê đánh giặc giữ nước; tuyên truyền, giáo dục về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Đồng thời, thông qua lễ hội để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết thống nhất của nhân dân trong vùng.

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19, năm 2021 không tổ chức Lễ hội Đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi.

Tác giả: Nguyễn Nga

Nguồn: Tạp chí VHNT số 468, tháng 7-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *