HÀ TĨNH: Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định là danh mục và quy trình nội bộ 2 thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19.

Quyết định giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo – Tin học) và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này, trong thời hạn 5 ngày làm việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để áp dụng thực hiện theo quy định.

 

NGUYỄN NGA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 474, tháng 9-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *