HÀ TĨNH: Khen thưởng các danh hiệu tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, lãnh đạo huyện Hương Khê trao tặng giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

 

Sau 20 năm triển khai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành một phong trào thi đua lớn, có sức lan tỏa sâu rộng, đem lại hiệu quả quan trọng, tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Để thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đảm bảo thống nhất thực hiện trong 13 huyện, thị, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan hằng năm cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và huy động các nguồn xã hội hóa để khen thưởng hợp lý các danh hiệu Gia đình văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị để kịp thời động viên, khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Cụ thể, đối với danh hiệu Gia đình văn hóa thực hiện theo quy định của Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và Luật thi đua khen thưởng.

Đối với danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận lần đầu và Chủ tịch UBND tỉnh công nhận lại thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL, mức thưởng do các địa phương căn cứ khả năng ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa. Cấp huyện vận dụng mức tiền thưởng danh hiệu “Thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa” theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP; cấp tỉnh vận dụng mức khen thưởng Bằng khen UBND tỉnh với mức tiền thưởng bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Đối với danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL; 02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, mức thưởng do các địa phương căn cứ khả năng ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa, có thể vận dụng mức tiền thưởng danh hiệu “Thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa” theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

 

NGUYỄN NGA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *