Hà Tĩnh: Tổ chức hội nghị tổng kết mô hình thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại tổ dân phố Trần Phú

Chiều ngày 7/1/2021, SVHTTDL phối hợp với huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết mô hình thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

Mô hình thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại tổ dân phố Trần Phú được triển khai từ tháng 12/2019 cho 100 hộ gia đình (30 hộ gia đình trẻ, 40 hộ gia đình trung niên, 30 hộ gia đình cao tuổi). Sau 1 năm triển khai, có 30 hộ đại diện đánh giá thuộc nhóm vợ chồng; 30 hộ đại diện đánh giá thuộc nhóm cha mẹ, ông bà; 40 hộ đại diện đánh giá thuộc nhóm con, cháu. 100 hộ gia đình đã thực hiện và đánh giá cần thiết thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình (đạt tỷ lệ 100%).

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Cẩm Xuyên trao thưởng cho 5 hộ gia đình thực hiện tốt mô hình Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại tổ dân phố Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm)

Để mô hình hoạt động có hiệu quả, UBND thị trấn Thiên Cầm đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở. Tài liệu tuyên truyền được biên soạn bám sát nội dung Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” của Bộ VHTTDL, bao gồm các nội dung sau: Văn bản quản lý nhà nước về xây dựng và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tìm hiểu chung về gia đình và chức năng của gia đình; văn hóa ứng xử trong gia đình Việt Nam xưa và nay; tiêu chí ứng xử trong các mối quan hệ gia đình; những bài viết tuyên truyền về kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tiêu chí ứng xử vợ chồng; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em trong gia đình.

Ngoài ra, việc tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí được thực hiện lồng ghép trong hoạt động khác như: các cuộc họp của cấp ủy, sinh hoạt thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, bình xét đánh giá gia đình văn hóa, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc… Vì vậy, nhận thức của người dân trong thôn về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững được nâng lên, góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được phát triển. Năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa của tổ dân phố đạt 85,4%, gia đình thể thao đạt 46%. Tổ dân phố Trần Phú đạt Tổ dân phố Văn hóa năm 2020.

Tác giả: Nguyễn Nga

Nguồn: Tạp chí VHNT số 450, tháng 1-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *