HỒ CHÍ MINH: CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP TỪ TÀI LIỆU LƯU TRỮ VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

          Ngày 28-8-2019, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch đã diễn ra triển lãm Hồ Chí Minh: cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế. Sự kiện do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng cơ quan Lưu trữ Liên Bang Nga, Cộng hòa Pháp và Hoa Kỳ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019).

         Triển lãm đã lựa chọn, giới thiệu hơn 100 tài liệu quốc gia hiện đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa của Việt Nam, Liên Bang Nga, Cộng hòa Pháp, Hoa Kỳ về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Triển lãm gồm 3 phần: Quê hương, gia đình và thời thơ ấu; Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài; Bản Di chúc thiêng liêng – Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Thông qua sự kiện, Ban tổ chức hy vọng, công chúng sẽ có thêm tư liệu để hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh cũng như những tư tưởng và cống hiến của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và phát triển vì tiến bộ của Việt Nam và thế giới.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 423, tháng 9-2019

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *