HÒA BÌNH: Hội thảo khoa học Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (1951 – 2021)

Ngày 7/12/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (1951 -2021) với chủ đề “Chiến thắng Hòa Bình – Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến: trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình; trực tuyến đến 12 điểm cầu của các quân khu, quân đoàn và 2 trường sĩ quan Quân sự. 

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Hòa Bình – Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử” nhằm khẳng định và làm rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là tình hình ba nước Đông Dương; âm mưu, thủ đoạn tiến công chiếm đóng và xây dựng hệ thống phòng thủ của thực dân Pháp ở khu vực Hòa Bình – Sông Đà – Đường 6. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh với sự linh hoạt, nhạy bén nắm bắt thời cơ, quyết đoán mở chiến dịch tiến công Hòa Bình tiêu diệt thực dân Pháp khi chúng tiến hành đánh chiếm khu vực Hòa Bình – Sông Đà – Đường 6. Những nét đặc sắc, độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh trong Chiến dịch Hòa Bình; sự phát triển của nghệ thuật quân sự; vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân trên cả mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch trong Chiến dịch Hòa Bình. Tầm vóc, ý nghĩa, những kinh nghiệm và bài học lịch sử; vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

 

ĐOÀN CẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *