HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN BỘ VHTTDL TẠI VĨNH PHÚC

Từ ngày 28 đến 30 – 7 – 2016, tại Nhà sáng tác Đại Lải, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Bên cạnh những phong trào sôi nổi, có ý nghĩa được điểm lại trong Báo cáo sơ kết, Công đoàn Bộ cũng đã tổ chức Hội nghị – Hội thảo Công đoàn Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết 33/NQ-TW và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Có 14 bản tham luận được gửi tới Hội nghị thuộc cả 4 lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, trong đó đề cập đến những vấn đề của cơ sở nói riêng, của toàn ngành nói chung đối với việc duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Đồng thời, Công đoàn Bộ cũng triển khai tập huấn nghiệp vụ công đoàn với chuyên đề Cơ hội và thách thức đối với Công đoàn khi Việt Nam tham gia hiệp định TPP và Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Thông qua 2 chuyên đề, đại diện các Công đoàn trực thuộc Bộ đã lĩnh hội được nhiều kiến thức thiết thực, phục vụ trực tiếp cho quá trình hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 386, tháng 8-2016

Tác giả : BẢO QUYÊN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *