HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH, TIÊN TIẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU XUẤT SẮC 5 NĂM (2010-2015)

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và lao động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn cấp cơ sở; hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL lần thứ II; đồng thời đề ra phương hướng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Công đoàn Bộ (2015-2020), Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị Điển hình, tiên tiến cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu xuất sắc 5 năm (2010-2015). Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 21-8-2015, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, các vị đại biểu cùng xem một đoạn phim tư liệu ngắn về phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi ở các cấp cơ sở và những tấm gương lao động sáng tạo điển hình tại các đơn vị, cơ quan trong Bộ. Tại hội nghị, Công đoàn Bộ đã khen thưởng một số đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Phong trào thi đua yêu nước và lao động sáng tạo đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần động viên, khuyến khích mỗi cá nhân trong mỗi đơn vị không ngừng học tập, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp để khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, cũng như của ngành, góp phần phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 375, tháng 9-2015

Tác giả : LIÊN HƯƠNG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *