Hội nghị định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

Hội nghị đã diễn ra ngày 29-6 với hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ VHTTDL và điểm cầu 63 tỉnh, thành trong cả nước. Điểm cầu Bộ VHTTDL có sự tham dự và chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cùng các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt và Hoàng Đạo Cương.

Tại hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt đã trình bày tóm tắt về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, cùng với đó là ý kiến đóng góp của các lãnh đạo một số tỉnh, thành trong cả nước trong hoạt động quản lý văn hóa và du lịch.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Tạ Quang Đông khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và nhấn mạnh thêm một số vấn đề về thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025:

Về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

Thứ nhất, các mục tiêu đề ra của dự thảo đã bám sát chủ trương, định hướng của Nghị quyết đại hội đảng lần thứ XIII và các nghị quyết của Chính phủ, thể hiện tầm nhìn mới về phát triển văn hóa trong bố cảnh đất nước, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi.

Thứ hai, tập trung xây dựng các chỉ số văn hóa gắn với những mục tiêu phát triển bền vững, từng bước khẳng định vai trò, vị trí đóng góp của văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội.

Thứ ba, triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác cơ sở hạ tầng và các nguồn lực văn hóa, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển văn hóa.

Thứ tư, kết hợp hài hòa việc bảo vệ phát huy di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế du lịch trong bối cảnh hiện nay.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác phối hợp với các bộ, ngành địa phương trong việc phát huy sức mạnh nội sinh và khả năng hội nhập quốc tế về văn hóa.

Về dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương, trong đó chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, xây dựng sản phẩm đặc sắc tại mỗi địa phương.

Thứ hai, ban hành cơ chế chính sách phát triển du lịch, trong đó cần đề xuất những chính sách đặc thù tạo sức mạnh đột phá du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo, du lịch nông thôn, nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

Thứ ba, tập trung thúc đẩy thị trường nội địa, thúc đẩy hợp tác liên vùng liên ngành để có các giải pháp phục hồi thị trường khách quốc tế và các chương trình có tính thí điểm, đa dạng hóa các phương thức xúc tiến quảng bá, tận dụng sức mạnh công nghệ và mạng xã hội.

Thứ tư, phối hợp các bộ ban ngành tạo điều kiện ưu tiên có chính sách hỗ trợ thực tế các doanh nghiệp du lịch phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt các đại biểu cũng nhấn mạnh đến các vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ để ngành Du lịch có những bước đột phá mới trong phát triển.

Tác giả: Sam

Nguồn: Tạp chí VHNT số 467, tháng 7-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *