Hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện”


Từ ngày 12 đến 13-10-2021, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” trên phạm vi toàn quốc theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 150 điểm cầu địa phương.

Ông Phạm Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Tại các điểm cầu địa phương, gần 400 đại biểu là Lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao các tỉnh, thành; công chức của Sở được phân công theo dõi công tác thư viện; Lãnh đạo Thư viện công cộng cấp tỉnh, viên chức phòng nghiệp vụ hoặc phòng mạng lưới, phòng phong trào cơ sở của thư viện cấp tỉnh.

 Ngoài ra, còn có sự tham dự của một số thư viện trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội, các thư viện cấp huyện tại những điểm cầu trực tuyến của Thư viện tỉnh.

Điểm cầu từ tỉnh Nghệ An

Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thư viện năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện năm 2020 và 2021 do Bộ VHTTDL ban hành, qua đó tăng cường việc thực thi các quy định mới của nhà nước trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên trao đổi và chia sẻ 5 chuyên đề liên quan đến các nội dung: Quy định về hoạt động thư viện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; Quản lý nhà nước về thư viện; Thành lập thư viện theo quy định của Luật Thư viện; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện và giới thiệu Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, báo cáo viên đến từ Nhà xuất bản Xây dựng đã chia sẻ nội dung về xây dựng thư viện số theo hướng xã hội hóa.

Điểm cầu từ tỉnh Đồng Tháp

Hội nghị là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về thư viện do Bộ VHTTDL xây dựng hằng năm nhằm đưa Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực thi hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc phát triển.

HỒNG VÂN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *