HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2017 CỦA BỘ VHTTDL

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Ngày 12-1-2017, Hội nghị trực tuyến Tổng kết công năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 của Bộ VHTTDL đã được tổ chức tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Được sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của UBND các tỉnh, thành, năm 2016 ngành VHTTDL cả nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: nhiều di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO vinh danh; nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, quy mô lớn được tổ chức từ trung ương đến cơ sở, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Trong Hội nghị này Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao thành tựu, đồng thời nêu rõ những tồn tại của ngành, tạo cơ sở để ngành văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 392, tháng 2-2017

Tác giả : PHẠM LỰ

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *